Monthly Archives Wrzesień 2015

Henryk IV Probus przywraca świetność Śląska

Kto teraz będzie kontynuował piękne dzieło Henryków śląskich, kto powstrzyma rozpad ich państwa? Henryk Pobożny nie zostawił godnego następcy. W podzielonym kraju znów rozpoczęły się walki o poszczególne dzielnice, a najostrzej rywalizowano o Kraków. Państwo Henryka Pobożnego rozpadło się. Władcy maleńkich księstewek oddawali się pod opiekę silnych wówczas królów czeskich. Do miast przybywało sporo ludności z Niemiec. Niemieccy osadnicy byli wprawdzie dobrymi rzemieślnikami, dzięki nim miasta śląskie rozwijały się, lecz nie zawsze dochowywali wierności władcom polskim. Dopiero po wielu latach na Śląsku zapanował książę, który postanowił zjednoczyć cały kraj. Był nim Henryk IV Probus, to znaczy Prawy...

czytaj więcej