Aby człowiek cieszył się życiem

Kraj się bogacił, co wpływało na ożywienie różnych dziedzin życia, Sięgano do sposobów gospodarowania sprawdzonych w innych państwach, korzystano tez z osiągnięć kulturalnych Zachodu. Wkrótce poznamy wspaniałą kulturę polską XVI stulecia – złotego wieku, ale najpierw prześledzimy przemiany, które dokonały się na Zachodzie i które tak mocno zainteresowały Polaków. Nowości pojawiły się w bogatych miastach włoskich, takich jak Genua, Wenecja, Mediolan, Florencja czy sławny na cały świat – Rzym, Rzym był miastem bogatym, przede wszystkim dlatego ze znajdowała się w nim siedziba papieży, na której utrzymanie corocznie składały się wszystkie państwa chrześcijańskiej Europy. Miasta północno-włoskie bogaciły się dzięki rozwojowi handlu i rzemiosła. Żyło tam wielu bogatych i wykształconych mieszczan, którzy pod wpływem uczonych i pisarzy zaczęli myśleć i mówić o świecie oraz o człowieku zupełnie co innego, niż dotychczas głosił Kościół. Kościół w krajach chrześcijańskich miał ogromny wpływ na życie. Nakazywał skromność, pobożność, zabraniał ludziom cieszyć się sprawami ziemskimi i poszukiwać sposobów ulepszania życia doczesnego. Również twórczość artystyczna miała służyć pomnażaniu chwały Boga, a me umilaniu egzystencji ludzkiej na ziemi. Człowiek powinien tylko przygotowywać się do życia pozaziemskiego – w niebie. A na to niebo zasłuży sobie ubóstwem, pokorą, a nawet cierpieniami. Czy takie życie mogło odpowiadać bogatym mieszczanom miast włoskich? Cóż zatem mieli robić ze swoimi fortunami? Oddawać je w ofierze Kościołowi? To im nie odpowiadało, myśleli więc, jak uzasadnić swoje nieposłuszeństwo wobec dotychczasowych nakazów Kościoła. Kościół głosił też swoją naukę o budowie świata, o różnych zjawiskach przyrodniczych, o roli człowieka w przyrodzie, Nikt nie powinien wątpić w naukę głoszoną przez ówczesnych duchownych, bo mógł zostać posądzony o to, ze błądzi w swoim myśleniu, i oskarżony o herezję. Kary za herezję były surowe. Kościół, kierując całym życiem swoich wiernych, chciał ich odgrodzić od innych poglądów, innych nauk, które rozwinęły się w minionych wiekach – w starożytności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>