Cecora

Do Polski dotarły wieści o wrogich zamiarach sułtana. Ponieważ wojny nikt nie chciał, wiosną 1620 roku wysłano pokojowe poselstwo do Stambułu, tureckiej stolicy. Zagniewany srodze sułtan nie przyjął jednak posła Rzeczypospolitej, a urzędnicy tureccy oznajmili, ze wojna jest już postanowiona. Wkrótce Zygmunt III otrzymał od Osmana II list, w którym władca Turcji wypowiadał Polsce wojnę. Niewiele wojsk mogła wystawić Rzeczpospolita przeciwko potężnej armii tureckiej, Obronę granic organizował hetman Stanisław Żółkiewski. Był świetnym wodzem, miał za sobą wiele zwycięstw i kierował niejedną wojną. Teraz opracował plan działań zaczepnych. Nie chciał czekać, aż Turcy wkroczą na teren Polski, lecz postanowił wyjść im naprzeciw. Dlatego też wyruszył do Mołdawii. 3 września 1620 roku ośmiotysięczna armia polska prowadzona przez hetmana Żółkiewskiego, będącego już w podeszłym wieku, przekroczyła graniczny Dniestr, Sędziwemu hetmanowi towarzyszyli tacy dowódcy, jak: Stanisław Koniecpolski, Jan Żółkiewski, syn hetmana, i kilku magnatów ze swoimi wojskami prywatnymi, Działania wojsk polskich miały wspierać oddziały mołdawskie. Również Austria obiecała przysłać posiłki. Żółkiewski założył obóz pod Cecora, Obiecanych posiłków nie dostał. Hospodar mołdawski przysłał tylko kilkuset żołnierzy zamiast przyrzeczonych piętnastu tysięcy. A tymczasem nadciągnęła armia turecko-tatarska pod wodzą Kantymira. Pierwsze starcie przyniosło Polakom zwycięstwo, Dwa dni później doszło do wielkiej bitwy. Zmagania trwały cały dzień. Oddziały polskie me wytrzymały uderzenia wroga. Powstało zamieszanie. W obozie Żółkiewskiego opowiadano przerażające wieści o potędze i okrucieństwie Turków. Magnaci zaczęli wycofywać się ze swoimi żołnierzami. W tej sytuacji hetman podjął rozmowy pokojowe z przeciwnikiem, ale zostały one zerwane. Po naradzie z dowódcami zarządził odwrót ku granicom Polski. Uformowano ruchomy obóz, spinając wozy łańcuchami. Przodem i za wozami ciągnięto armaty, po bokach posuwała się jazda i piechota. Żółkiewski chciał uchronić wojska przed rozbiciem i trzymać je w gotowości bój owej na wypadek, gdyby w czasie odwrotu przyszło stoczyć bitwę obronną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>