Chocim

Klęska cecorska wstrząsnęła całą Polską. Kraj żyt w obawie nowego najazdu, Sejm niezwłocznie uchwalił wysokie podatki na wojsko, Jak przewidywano, już w następnym roku ruszyła ku naszym granicom wielka armia turecka, Tym razem wojsko polskie liczyło trzydzieści pięć tysięcy żołnierzy. Poprowadził je przeciw Turkom zwycięzca spod Kirchołmu, hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Armia Chodkiewicza oczekiwała nieprzyjaciela w twierdzy chocirnskiej nad Dniestrem, Z pomocą Polakom przyszli Kozacy pod wodzą Piotra Konaszewicza Sahajdacznego, Wojska sułtańskie, znacznie liczniejsze od naszych, były pewne zwycięstwa. Turcy wieźli ze sobą zapasy żywności przeznaczone nie tylko dla wojska na czas walki, ale także na uczty po bitwie. Z wojskiem szły kapele. Gary bagaż transportowano na grzbietach wielbłądów. Pierwsze uderzenie Turków nastąpiło w końcu sierpnia 1621 roku, ale me przyniosło im sukcesu, Później wiele razy szturmowano twierdzę, wzywając Polaków do poddania się, Zawsze odpowiedź obrońców była odmowna. Po pewnym czasie wojska zamknięte w twierdzy znalazły się w trudnym położeniu. Kończyły się zapasy żywności i prochu, a dowódca obrony hetman Chodkiewicz leżał ciężko chory, Mimo to nikt nie utracił ducha, a nawet organizowano śmiałe nocne wyprawy do obozu nieprzyjaciela. Były to tak zwane wycieczki. Nocą 18 września mały oddział Kozaków wyszedł z twierdzy i wdarł się do obozu tureckiego, wyrządzając tam ogromne szkody. Z namiotu wodza tureckiego Kozacy porwali wielką czerwoną chorągiew i złoty łańcuch – oznakę władzy, Zabrali ponadto dwieście koni i trzydzieści wielbłądów. Tymczasem stan zdrowia Chodkiewicza się pogarszał, Nie mógł już dowodzić, a w końcu stracił mowę. Gestem wezwał Stanisława Lubomirskiego i wręczył mu swą buławę hetmańską. Oznaczało to przekazanie władzy nad wojskiem, Następnego dnia (24 września) hetman zmarł. Wiadomość o śmierci wodza ukrywano, aby wojsko me załamało się, a wróg nie poczuł się przez to pewniej. Nie zdołano jednak utrzymać tajemnicy do końca. Kiedy Turcy dowiedzieli się o nieszczęściu, jakie spotkało Polaków, natychmiast przypuścili nowy szturm, który został bohatersko odparty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>