Czy syn dorówna ojcu?

Sędziwi doradcy zmarłego króla nie byli najlepszej myśli, kiedy dwudziestotrzyletni Kazimierz obejmował tron po ojcu. Młody, niedoświadczony, niczym nie zasłużył sobie jeszcze na uznanie, chociaż brał udział w wojnach, Miano mu za złe, że nie potrafił zorganizować obrony Wielkopolski i uciekł przed Krzyżakami. Czy można oczekiwać, że ten młodzieniec zadba o kraj, oddali wszystkie niebezpieczeństwa, odzyska ziemie zagarnięte przez zakon? Wielu ubolewało, że syn nie dorównuje ojcu rycerskością. Początek rządów Kazimierza był trudny, nie dlatego że odnoszono się do niego z nieufnością, ale dlatego że odziedziczone państwo przedstawiało ponury obraz. Wrogów miało wielu, a walczyć 2 nimi nie było można, bo i czym? Wieloletnie wojny me sprzyjały rozwojowi gospodarczemu Polski. Połowa królestwa nosiła ślady krzyżackich napaści. Obawy możnych i rycerstwa zostały rozwiane, gdy młody władca zaczął podejmować pierwsze decyzje. Przede wszystkim postanowił załatwiać spory w drodze układów, a nie orężem, bo potęgę krzyżacką znał równie dobrze, jak słabość militarną Polski. W dniu koronacji, która odbyła się w Krakowie na Wawelu 25 kwietnia 1333 roku, przedłuży! na rok zawarty przez ojca rozejm z zakonem. Największym zagrożeniem dla państwa polskiego był sojusz Jana Luksemburskiego z Krzyżakami. Kazimierz postanowił rozerwać ten układ. Sojusznikiem i przyjacielem polskiego władcy był król Węgier, Karol Robert, żonaty z Elżbietą Łokietkówną. Jesienią 1335 roku trzej monarchowie spotkali się na Węgrzech w miejscowości Wyszehrad. Swoje poselstwo przysłał również wielki mistrz krzyżacki, Król Jan Luksemburski, wiecznie odczuwający niedostatek pieniędzy, ustąpił, gdy obiecano mu zapłatę. Wprawdzie Kazimierz niewiele przejmował się jego roszczeniami do korony polskiej, ale wolał dać mu żądaną sumę pieniędzy za zrzeczenie się tronu polskiego w obecności króla Węgier i poselstwa krzyżackiego. Porozumienie zawarto. Kazimierz stracił sporo srebra, ale teraz Jan, nie mając do Polski pretensji, nie wdawał się w żadne antypolskie konszachty z Krzyżakami. Trudniej przebiegały rozmowy na temat sporu polsko-krzyżackiego, Kazimierz nie przyjął propozycji królów czeskiego i węgierskiego, którzy proponowali, aby zakon oddał Kujawy i ziemię dobrzyńską, a pozostawił sobie Pomorze Gdańskie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>