Dalszy przebieg wojny z Krzyżakami

W grudniu 1519 roku sejm obradował w Toruniu. Długo debatowano nad zagrożeniem krzyżackim. Nikt nie chciał się pogodzić z myślą, ze kraj mógłby utracić Gdańsk – okno na świat Rzeczypospolitej. Sejm podjął uchwałę o rozpoczęciu wojny z zakonem, Uchwalono także podatki na wojsko, Mimo że była zima, wojska polskie przekroczyły granicę państwa zakonnego. Prawie jednocześnie wielki mistrz wtargnął na polską Warmię. Armią królewską dowodził hetman Mikołaj Firlej. Do połowy stycznia zdobył wiele miast i twierdz krzyżackich, Później nadeszły posiłki, zwłaszcza artyleria, i zdobyto najmocniej bronioną przez Krzyżaków twierdzę – Pasłęk, Polacy w zwycięskim marszu kierowali się na północ w stronę Królewca. W maju hetman dotarł aż do stolicy zakonu i wezwał jej mieszkańców do poddania się. W razie odmowy groził szturmem, a miał wystarczające siły, aby opanować miasto. Przerażony Albrecht poprosił króla o pokój. Pozwolono mu przybyć do Torunia na rozmowy, zwłaszcza że wysłannicy papieża, książęta niemieccy, a nawet król czesko-węgierski Ludwik Jagiellończyk (syn Władysława), namawiali Zygmunta Starego do zaprzestania wojny. Podczas pobytu w Toruniu Albrecht otrzymał potajemnie wiadomości, że do jego państwa dotarły od dawna oczekiwane posiłki duńskie. Wówczas hardo zaczął stawiać żądania nie do przyjęcia dla Polaków i, zerwawszy rozmowy, wyjechał do Królewca. Wojna została wznowiona. Wojna ciężka, niszcząca, bo wielki mistrz postępował okrutnie ze zdobytymi miasteczkami warmińskimi – ograbiał je i puszczał z dymem. Krzyżacy zbliżyli się do Olsztyna, ale miasto zastali ufortyfikowane, zamknięte i dobrze przygotowane do długiej obrony. Wszystkie te przygotowania były dziełem naszego wielkiego astronoma, Mikołaja Kopernika, pełniącego wówczas funkcję administratora Olsztyna. Armia wielkiego mistrza zaczęła ponosić porażki, a jemu samemu zabrakło pieniędzy na opłacenie żołnierzy zaciężnych, Wtedy właśnie z Niemiec nadeszła pomoc dla zakonu. Wojska niemieckie dotarły na Pomorze, zdobyły Chojnice, Tczew i Starogard. Polacy nie dopuścili jednak do połączenia się ich z siłami krzyżackimi, Wobec tego sojusznicy mistrza uderzyli na Gdańsk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>