Dlaczego Bolesław Śmiały musiał uchodzić z kraju

Bolesław Śmiały cieszył się swą władzą po koronacji zaledwie trzy lata. W 1079 roku musiał uciekać z kraju. Dokładnie nie znamy wydarzeń, które spowodowały tak smutne zakończenie panowania jednego z najwybitniejszych monarchów z rodu Piastów. Spróbujmy wszakże pokrótce ustalić pewne fakty, Zbyt energiczne postępowanie króla w stosunku do możnych i biskupów wywołało ich niezadowolenie. Bolesław był władcą, który nie znosił nieposłuszeństwa – karał za nie okrutnie, raziła go pycha możnych. Nie odpowiadało to panom – właścicielom dużych włości ziemskich z siedzibami obronnymi. Oni też z pewnością zmówili się przeciwko królowi i wszczęli bunt. Chcieli, aby na tronie zasiadł Władysław Herman, młodszy brat Bolesława – książę chorowity, nieudolny, pozbawiony talentów politycznych i słabo znający rzemiosło rycerskie. Spisek został jednak wykryty. Okazało się, że jednym z przywódców był biskup krakowski Stanisław Szczepanowski. Bolesław Śmiały raz jeszcze postanowił porazić buntowników potęgą swojej władzy i bez wahania skazał biskupa na śmierć przez ćwiartowanie, Wyrok wykonano natychmiast. Wszyscy boleli nad śmiercią biskupa (sto osiemdziesiąt lat później został ogłoszony świętym), Król tym razem przecenił swoje siły, Wielu dotychczasowych przyjaciół przeszło na stronę spiskowców. Postanowili oni jak najrychlej pozbyć się z kraju okrutnego władcy. Opuszczony przez wszystkich, potępiony przez Kościół, ukradkiem wyjechał wraz z najbliższymi, żoną i synem Mieszkiem, oraz z grupką wiernych mu rycerzy. Znalazł schronienie na Węgrzech, gdzie królował zawdzięczający mu tron Władysław. Przyjął on wygnańca z ogromną serdecznością i przyjaźnie -jak ukochanego brata. Niestety, Bolesław i w tej sytuacji nie zdobył się na pokorę, Dumnie i wyniośle powitał Władysława, siedząc na koniu, choć tamten wyszedł pieszo na spotkanie. Król Węgier nie dał poznać, że uraziło go zachowanie polskiego władcy, natomiast dworzanie byli oburzeni tym postępkiem. I może dlatego nie spełniło się marzenie Bolesława, aby z posiłkami rycerstwa węgierskiego powrócić do Polski i odzyskać utracone królestwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>