Dość czeskiego panowania!

Już po kilku latach czeskiego panowania wśród Polaków zaczęła narastać niechęć do króla. Nawet dawni stronnicy Wacława mieli go dość. Może dlatego że ich me uhonorował, me nagrodził ziemią i stanowiskami? Król był za to hojny dla Czechów i Niemców, których wielu znalazło się w naszym kraju. Oni głównie wspierali jego władzę, W Krakowie taką podporą czeskiego króla był biskup Jan Muskata – zniemczony Ślązak. W połowie 1305 roku zmarł Wacław II, a jego następcą został syn, Wacław III. Jeszcze nie przybył do Polski, jeszcze nie został ukoronowany, a już zawarł układ z Erandenburczykami – zgodził się oddać im Pomorze Gdańskie w zamian za przyłączenie do Czech Miśni. W 1306 roku Wacław III wyruszył w podróż do Polski, ale nie dojechał. Podczas postoju został zamordowany. Kto to zrobił i dlaczego, do dzisiaj pozostało niewyjaśnioną tajemnicą. Powrót Władysława Łokietka Skończyły się czeskie rządy w Polsce i nikt nie pragnął ich powrotu. W tej sytuacji władzę mógł wziąć w swoje ręce Władysław Łokietek, którego teraz popierali nawet dawni wrogowie, Cofnijmy się jednak do momentu jego wygnania, Dokąd udał się z Polski? Jakie miał plany? Jakich sojuszników? Zmuszony do opuszczenia kraju powędrował książę do dalekiego Rzymu, do papieża, który bardziej sprzyjał Polakom niż Czechom i nie uznał koronacji Wacława. Miał więc Władysław zapewnione poparcie papieża, ale to nie wystarczało, aby wkroczyć do ojczyzny i zbrojnie przejąć władzę. Później książę-wygnaniec przebywał jakiś czas na Rusi i na Węgrzech. Powrócił do Polski z posiłkami węgierskimi jeszcze za życia Wacława II. Musiał jednak działać ostrożnie, gdyż wojska czesko-niemieckie czuwały nad bezpieczeństwem króla. Legenda głosi, że Łokietek krył się z rycerzami w grotach, koło Ojcowa. Przybywała do niego ludność ze wsi i miast, przynosząc mu jadło i paszę dla koni. Wielu chciało służyć pod jego rozkazami. Oddziały księcia stawały się coraz liczniejsze i działając z ukrycia, napadały na wroga. Wszędzie, gdzie tylko pojawił się książę Władysław, witano go jak władcę. Śmierć obydwu Wacławów czeskich ułatwiła mu zajęcie całej Małopolski wraz z Krakowem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>