Drugi rozbiór Polski w 1793 roku

Książę Józef, Tadeusz Kościuszko oraz inni oficerowie poprosili króla o zwolnienie z wojska. Nie chcieli służyć nowej władzy – targowiczanom. Wielu postępowych działaczy, byłych postów na Sejm Czteroletni, opuściło kraj. Targowiczanie z woli Rosji przejęli teraz rządy w Warszawie, Gnębili patriotów, rozkładali pieniądze ze skarbu państwa, wyznaczali sobie pensje i nagrody za „zasługi dla ojczyzny”! Sądzili, ze sąsiedzi pomogą im zwyciężyć twórców nowych praw, przywrócą stary porządek, oddadzą im władzę i pójdą sobie. lymczasem zaborcy kazali sobie drogo zapłacić za pomoc udzieloną Targowicy. Tą zapłatą był drugi rozbiór Polski, Przeprowadziły go Prusy i Rosja, Austria tym razem miała własne kłopoty, wdała się bowiem w wojnę z Francją. W styczniu 1793 roku oba państwa zawarły ~,v Petersburgu umowę rozbiorową, Prusy zabrały Gdańsk i Toruń, całą Wielkopolskę i część Mazowsza, Rosja natomiast zagarnęła dużą część Ukrainy i Białorusi, Następnie zaborcy zażądali zwołania sejmu, który miał zatwierdzić rozbiór : znieść uchwały Sejmu Czteroletniego. Aby mieć pewność, że odpowiednie decyzje będą podjęte bez sprzeciwu, zaborcy postarali się o wybór posłusznych posłów. Sejmiki obradowały pod kontrolą targowiczan i wojsk rosyjskich. Sejm rozpoczął obrady w Grodnie pod bagnetami wojsk rosyjskich. Zaborcom zdawało się, że mają starannie dobranych posłów, powolnych : zastraszonych, gotowych do każdej zdrady. Ale zawiedli się, wielu bowiem protestowało przeciwko wtrącaniu się sąsiadów w sprawy kraju oraz grabieży ziem polskich i odmawiało zatwierdzenia rozbioru, W tej sytuacji ambasador rosyjski postanowił zastraszyć sejm. Kazał aresztować kilku najodważniejszych posłów, sądząc, że to skłoni innych do uległości. Skutek był odwrotny. Aresztowani mieli wielu obrońców. Ambasador musiał ich zwolnić, 77 sejmie wrzało. Narastał opór, potęgujący złość zaborców. Szpiedzy rosyjscy obserwowali, którzy posłowie najbardziej protestują, dodając swoją postawą odwagi innym. Postanowiono oddzielić ich od pozostałych, aby zapanował spokój. Wówczas zdrajcy, na rozkaz lub za pieniądze, wykonają -wszystkie polecenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>