Fałszywy car Dymitr i wojna z Rosją

Wiek XVII nazywany bywa wiekiem żelaza, 30 niemal przez 100 lat Polacy nie wypuszczali broni z ręki. Wojny ciągnęły się nieustannie, czasem jednocześnie na kilku frontach. Stulecie rozpoczęło się wojną ze Szwedami, a w tym samym czasie doszło do wojny z Rosją. Na początku XVII wieku Rosja przezywała kłopoty wynikające z braku następcy tronu z rodziny Rurykowiczów. Nie było zgody między możnymi panami, w kraju zapanował nieporządek. Silne do niedawna państwo pod rządami Iwana Groźnego bardzo osłabło, Trudności Rosji wykorzystali niektórzy magnaci polscy, właściciele majątków na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Ogłosili oni, że w Polsce przebywa Dymitr, syn Iwana. W rzeczywistości był to mnich zbiegły z rosyjskiego klasztoru, który podawał się za cudownie ocalonego carewicza. Aby zdobyć dla fałszywego Dymitra tron carski, zorganizowano wyprawę na Moskwę. Wcześniej jednak magnaci zawarli porozumienie z Dymitrem Samozwańcem – takim przydomkiem obdarzyła go historia – i otrzymali od niego przyrzeczenie nadania ziem, jeśli tylko zostanie carem. Jeden z magnatów i organizatorów wyprawy – wojewoda Jerzy Mniszech – obiecał Dymitrowi swoją córkę Marynę za żonę. Śmiała wyprawa magnatów zakończyła się chwilowym sukcesem. Zdobyli Moskwę, osadzili na tronie Dymitra i ożenili go z Maryną Mniszchówną. W Rosji niektórzy uwierzyli, ze Dymitr jest prawdziwym carewiczem. Uznano w nim cara. Wkrótce jednak wybuchło przeciwko niemu powstanie, ponieważ usiłował w swoim kraju zmienić wyznanie prawosławne na katolickie. Zarzucano mu uleganie wpływom polskim, Poza tym niezadowolenie wywoływała obecność na Kremlu wielu Polaków będących doradcami Dymitra, Lud rozpoczął walkę. Dymitr został zamordowany, a polskich doradców i obce wojska wypędzono. Bojarowie rosyjscy (szlachta) obwołali carem jednego spośród siebie – Wasyla Szujskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>