Flota króla Władysława IV

Władysław IV nie należy do tych króli których potomni chwalą za wielkie czyny, zwycięskie wojny, mądre decyzje gospodarcze, Podczas piętnastoletniego panowania zaznał wielu niepowodzeń, Zapragnął wzmocnić siłę Polski jako państwa morskiego, Rozpoczął więc tworzenie polskiej floty na Bałtyku. Na dworze przebywało wielu cudzoziemców cieszących się zaufaniem monarchy. Pewien Szkot został upoważniony do zakupienia okrętów w Anglii i Holandii. Otrzymał na to pieniądze, wyjechał na Zachód i więcej się nie pokazał. Nie było okrętów ani pieniędzy. Później zakupił król parę statków od gdańskiego właściciela Jerzego Hewela. Skromna flota handlowa nie przynosiła zysków i wkrótce statki sprzedano ze stratą. Za panowania Władysława IV wybuchło wielkie powstanie na Ukrainie. Wzięli w nim udział ukraińscy chłopi pańszczyźniani wezwani do walki przeciw Rzeczypospolitej przez zbuntowanych Kozaków. Jedni i drudzy mieli wiele powodów do niezadowolenia. Chłopi osiadłe w majątkach magnackich na dalekich krańcach kraju mieli w zasadzie dobre warunki życia i gospodarowania. Ponieważ zamieszkiwanie na tych terenach było ogromnie niebezpieczne, zachęcano osadników zwolnieniami od podatków i odrabiania pańszczyzny na długi okres, dochodzący nawet do dwudziestu pięciu lat. Ale po upływie tego czasu żądano bardzo wysokich opłat i pracy obowiązkowej na pańskiej ziemi. W XVII wieku obowiązki chłopów ukraińskich powiększono. Lud ukraiński wyznawał prawosławie, a szlachta najczęściej katolicyzm, Zmuszała ona niekiedy ludność chłopską do przyjmowania wyznania katolickiego. Sprowadzano jezuitów którzy dążyli do całkowitego podporządkowania prawosławia papieżowi. Popierał tę działalność zwłaszcza Zygmunt III Waza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>