Gal Anonim

Imię i nazwisko tego średniowiecznego pisarza nie są znane. Uczeni od wieków badają, kim był autor pierwszej polskiej kroniki. Najbardziej prawdopodobna jest teza, według której twórcą Kroniki był francuskim mnichem przebywającym około 1110 r. na Węgrzech w klasztorze Samogyyar. Na Węgry przyjechał prawdopodobnie z francuskiego opactwa Saint-Gilles — dlatego nazwano go Gallem, czyli Francuzem. W klasztorze Samogyyar Gali spotkał wracającego z pokutnej pielgrzymki polskiego króla Bolesława Krzywoustego. Do Polski przybył wraz z władcą i w latach 1112-1116 napisał Kronikę. Kronika Galia Anonima została napisana w języku łacińskim autor prawdopodobnie nie pisał jej, lecz dyktował (znał średniowieczną sztukę dyktowania). W dziele najwięcej uwagi poświęcił swojemu dobroczyńcy i opiekunowi — Bolesławowi Krzywoustemu. Niemniej miejsca przeznaczył dla dwóch innych władców Polski: Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego. Poprzez opis rządów tych trzech władców Gali ukazuje historię Polski, podkreślając, iż czasy ich panowania to okresy najszczęśliwsze w dziejach. Z tego powodu utwór ten nazywa się również Kronika trzech Bolesławów. Utwór podzielony jest na trzy księgi, każdą z nich poprzedzają listy dedykacyjne i wierszowany epilog będący streszczeniem księgi. Listy adresowane są do biskupów a pisane przez Galia w imieniu nieznającego łaciny króla. W pierwszych fragmentach dzieła Gali przedstawił geograficzny opis Polski — krainy bogatej we wszelkie dobra naturalne. Następnie — we fragmencie o charakterze baśni, legendy — opisał legendarne początki państwa polskiego. Czas panowania Bolesława Chrobrego (pierwszego z trzech Bolesławów) to zdaniem kronikarza okres świetności polskiego wojska i czas ogólnego dobrobytu. Bolesław Chrobry został zaprezentowany jako wzór średniowiecznego rycerza, odważnego wojownika i sprawiedliwego władcy, który odnosił się z szacunkiem do ludzi niższego stanu. Gali pisał też o wykupieniu przez władcę od pogańskich Prusów ciała świętego Wojciecha oraz o zjeździe gnieźnieńskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>