Goście Augusta

Goście zasiadali wokół dużego stołu, a miejsce pośrodku zajmował król. Służba wnosiła smakowite potrawy i wino, Podczas obiadu, w przerwach między daniami, każdy kolejno prezentował fragmenty swoich najnowszych utworów, a potem wszyscy dyskutowali. Rozmowy dotyczyły nie tylko literatury, bardzo często rozprawiano o sprawach politycznych. Powstawały tu również projekty reform, Najczęściej jednak panował nastrój swobodny, wesoły zwłaszcza kiedy biskup Krasicki powiedział jakiś dowcipny wierszyk lub ksiądz Bohomolec zaśpiewał biesiadną piosenkę. Kiedy po kilku godzinach spotkanie dobiegało końca, pierwszy opuszczał salę król, żegnając gości do następnego czwartku. Zasługą króla Stanisława jest też założenie w Warszawie pierwszego stałego teatru dostępnego dla publiczności. W ogóle Warszawa w tych czasach rozkwitała, unowocześniała się i piękniała. Wybrukowano główne ulice, budowano nowe domy mieszczańskie i okazałe pałace magnackie, ale najwspanialsze budowle wznoszono na polecenie króla, który sprowadził architektów i rzeźbiarzy włoskich. Przebudowany został Zamek Królewski, zbudowano Pałac na Wyspie w Łazienkach. Stanisław August zatrudniał wielu artystów cudzoziemskich i polskich, bo też prace zaplanował ogromne. W Zamku założył wielką pracownię malarską, która była też szkołą malarstwa dla młodych talentów. Pracownią i szkołą kierował pierwszy malarz nadworny, Włoch z pochodzenia, Marcello Bacciarelli. Mistrz Bacciarelli doradzał królowi, jakich ma dobierać artystów, jakie dzieła sztuki kupować i jak planować prace upiększające stolicę i rezydencje królewskie. W Zamku powstała bogata galerią obrazów, zgromadzono kolekcję pamiątek starożytnych, monet, rzeźb.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>