Henryk IV Probus przywraca świetność Śląska

Kto teraz będzie kontynuował piękne dzieło Henryków śląskich, kto powstrzyma rozpad ich państwa? Henryk Pobożny nie zostawił godnego następcy. W podzielonym kraju znów rozpoczęły się walki o poszczególne dzielnice, a najostrzej rywalizowano o Kraków. Państwo Henryka Pobożnego rozpadło się. Władcy maleńkich księstewek oddawali się pod opiekę silnych wówczas królów czeskich. Do miast przybywało sporo ludności z Niemiec. Niemieccy osadnicy byli wprawdzie dobrymi rzemieślnikami, dzięki nim miasta śląskie rozwijały się, lecz nie zawsze dochowywali wierności władcom polskim. Dopiero po wielu latach na Śląsku zapanował książę, który postanowił zjednoczyć cały kraj. Był nim Henryk IV Probus, to znaczy Prawy. Rządził w latach 1270-1290 i przywrócił dzielnicy śląskiej świetność sprzed najazdu Tatarów. Zdecydowanie, a czasem nawet okrutnie rozprawiał się z przeciwnikami politycznymi, mimo ze byli to często duchowni piastujący ważne stanowiska. Pod koniec życia wyruszył na czele wielkiej wyprawy na podbój Krakowa i zdobył miasto przy pomocy tutejszych mieszczan. Dopiero wtedy Henryk Probus poczuł s:e panem całej Polski. Brakowało mu tylko korony królewskiej, dzięki której wszyscy książęta musieliby uznać w nim prawowitego i jedynego władcę. „.Y 1290 roku wysiał Henryk poselstwo do papieża z podarunkami i z prośbą, „ […] ażeby mu pozwolił ~ osie berło i koronę i ażeby miął nazwę króla”. Traczny los znowu jednak oddalił chwilę przywrócenia królestwa, w tym samym bowiem roku Henryk Probus zmarł we Wrocławiu w dość tajemniczych okolicznościach. Miał tylko trzydzieści trzy lata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>