Inna opowieść

Inna opowieść mówi, że w Kruszwicy żył sobie ubogi rolnik Piast z żoną Rzepichą. Jeszcze za życia Popielą w państwie zjawili się dwaj przybysze z bardzo odległego kraju. Dotarli na dwór książęcy i poprosili o gościnę. Okrutny i nieżyczliwy Popiel kazał ich przepędzić. Wówczas w poszukiwaniu noclegu przyszli do chatki Piasta. Ten przyjął utrudzonych podróżnych z otwartymi ramionami i wspólnie z żoną obficie nakarmił i napoił. Następnie poprosił gości, aby pozostali na uroczystość postrzyżyn jego syna Siemowita, na co z ochotą wyrazili zgodę. Wkrótce po okolicy rozeszła się wieść o hojności i szlachetności Piasta. Nic dziwnego, że po śmierci znienawidzonego Popielą, kiedy możni zastanawiali się, komu powierzyć panowanie, wybór padł właśnie na niego. Został obowiązków wobec władzy państwowej już za Zygmunta Augusta. Władze Gdańska lekceważyły uprawnienia monarsze. Król poczuł się urażony i zdecydował oddać radę miejską pod sąd. W tym celu wysłał do Gdańska komisję pod przewodnictwem biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego, aby przygotowała akt oskarżenia. Gdańszczanie nie wpuścili jednak komisji do miasta, Wkrótce z rozkazu Zygmunta Augusta członków rady miejskiej uwięziono, a do Gdańska powtórnie wysłano komisję, która opracowała specjalne przepisy określające powinności miasta wobec Rzeczypospolitej, Uszczuplono uprawnienia gdańszczan, a zwiększono królewskie. Nad gospodarką miejską mieli odtąd sprawować kontrolę komisarze królewscy. Było to w roku 1570, Odtąd najzamożniejsi mieszczanie na różne sposoby dążyli do obalenia dokumentu zwanego konstytucjami Karnkowskiego. Okazja nadarzyła się w roku 1576, Gdańszczanie, pośród których było przecież sporo Niemców, opowiedzieli się za cesarzem Maksymilianem. Od niego spodziewali się większych ustępstw, korzystniejszych przywilejów. Nie zmienili wrogiego stosunku do Batorego nawet po śmierci cesarza. Odmówili też złożenia przysięgi wierności królowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>