Inne dochody

Skarb królewski czerpał również dochody z ceł i podatków. Król zajął się też uporządkowaniem i ujednoliceniem praw. Miało to służyć jednoczeniu Polski. Zbiór praw wydany za jego panowania nazwano statutami wiślicko-piotrkowskimi, od nazw miejscowości, w których został ogłoszony. Wydano je osobno dla Małopolski i Wielkopolski. Choć Kazimierz zawsze pragnął pokoju, wiedział, że jego kraj musi być także przygotowany do prowadzenia wojen. Zatroszczył się więc o podniesienie obronności państwa. Wprowadził zarządzenie, zobowiązujące każdego posiadacza ziemi do służby wojskowej, Dotyczyło to również duchownych. Kto nie mógł stawić się do wojska osobiście, musiał znaleźć sobie zastępcę. Za odmowę służby groziło odebranie majątku. Kiedy jeszcze na tronie zasiadał Władysław Łokietek, Kazimierz wiele podróżował i obserwował budowle obronne w innych krajach, a także zapoznawał się z najnowszym uzbrojeniem rycerstwa na Zachodzie, Później jako młody król zwiedzał zamki krzyżackie, między innymi w Malborku, i przekonał się, że ma bardzo dużo do zrobienia w dziedzinie obronności, zwłaszcza ze granice państwa polskiego nie miały żadnych umocnień. Po objęciu władzy niemal natychmiast przystąpił do budowy zamków i obwarowań miast. Zabezpieczał granice, szlaki handlowe i najbardziej ludne obszary kraju, W okresie prawie czterdziestoletniego panowania Kazimierza na ziemiach polskich wzniesiono około osiemdziesięciu nowych zamków, oczywiście nie tylko królewskich, ale również prywatnych, rycerskich, Na ich budowę król wydawał specjalne zezwolenia. ,.Wszystkie te zamki -napisał kronikarz czasów Kazimierzowskich, Janko z Czarnkowa – opatrzył bardzo silnymi murami, budowlami i wieżami wyniosłymi, głębokimi fosami i innymi fortyfikacjami na ozdobę królestwa, a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu polskiego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>