Jagiełło i Jadwiga

Na początku lutego 1386 roku licznie zgromadzeni możni i szlachta na zjeździe w Lublinie, zadowoleni z przyjęcia przez Jagiełłę wszystkich warunków, obwołali go królem Polski. Dziesięć dni po tym zjeździe Jagiełło w asyście swoich krewniaków i wojowników litewskich uroczyście wjechał do Krakowa, wioząc podarki ślubne dla narzeczonej, 15 lutego nastąpił chrzest księcia, Początkowo na ojca chrzestnego proszono wielkiego mistrza krzyżackiego, ale ten zaproszenie odrzucił. Kto jak to, ale on miał powody do niepokoju, widząc, jak łączą się siły polskie i litewskie. Dlatego gest ten uznał za drwiny, choć wcale tak nie było, gdyż wielu dygnitarzy polskich zwłaszcza duchownych, a także królowa Jadwiga chcieli usunąć dzielące oba państwa konflikty i ułożyć wzajemne stosunki na drodze pokojowej, Jako ojciec chrzestny Jagiełły wystąpił ostatecznie książę śląski Władysław Opolczyk i po nim książę litewski przyjął na chrzcie imię. Trzy dni po chrzcie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą. Królowa miała trzynaście lat, prezentowała się dostojnie, była wysoka i urodziwa. Jej małżonek liczył sobie trzydzieści sześć lat. 4 marca Jagiełło został koronowany na Wawelu. Jeszcze tego samego roku para królewska w towarzystwie wielu polskich duchownych udała się na Litwę, aby dokonać chrztu kraju. Utworzone zostało pierwsze biskupstwo litewskie w Wilnie. Unia dawała korzyści obu państwom, ale przede wszystkim Litwie, którą ratowała przed zaborczością Krzyżaków. Przyjęcie chrztu z rąk polskich, poprzez układy i w drodze pokojowej, pokazało, ze misja zakonu jest już niepotrzebna. Wobec tego jak rycerze zakonni mieli usprawiedliwić swoje wyprawy na ziemie litewskie? Podczas narad u wielkiego mistrza w stolicy krzyżackiej Malborku ustalano plany działań przeciwko Litwie i Polsce. Jakież słowa oburzenia padały tam pod adresem tych wszystkich, którzy doprowadzili do małżeństwa Litwina z królową z chrześcijańskiego domu!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>