Jak doszło do połączenia Polski z Litwą

Możni panowie świeccy i niektórzy spośród dostojników Kościoła pragnęli króla, który byłby zdolny bronić granic kraju, zwłaszcza jego granicy północnej. Ponieważ Krzyżacy zagrażali również Litwie, postanowiono porozumieć się z książętami litewskimi w celu wspólnej obrony. Państwo litewskie obejmowało wówczas oprócz Litwy właściwej również ogromne połacie dzisiejszej Ukrainy i Białorusi oraz Smoleńszczyznę. Pod pozorem walki z pogaństwem Krzyżacy urządzali na Litwę niszczące wyprawy rabunkowe. Mimo że państwo zakonne było znacznie mniejsze, jego rycerstwo uzbrojone w nowoczesną broń i pancerze górowało nad Litwinami odzianymi w skóry, a uzbrojonymi głównie w łuki. Aby się obronić, Litwini musieli poszukać silnego sojusznika. Rozległe księstwo miało jeszcze jednego przeciwnika – Ruś, która po długoletnim rozbiciu dzielnicowym zaczęła jednoczyć swoje ziemie, odbierając je Tatarom i Litwinom. Na Liwie rządzili wówczas dwaj książęta, bracia stryjeczni -Witold i Jagiełło, Właśnie Jagiełłę upatrzyli sobie polscy panowie na męża Jadwigi, Był to już trzeci kandydat do ręki młodej królowej. Wilhelm jednak wcale nie zamierzał ustąpić. Potajemnie przyjechał do Krakowa, zakradł się na Wawel, ale został wytropiony i przepędzony. W kraju od dawna też krążyły pogłoski, że Ziemowit mazowiecki planuje porwanie i poślubienie Jadwigi nawet wbrew jej woli. Panowie, którzy decydowali o losach Polski, musieli działać pospiesznie, Wysłali delegację na Litwę i ugodzili się z Jagiełłą, który natychmiast oficjalnie poprosił o rękę królowej Jadwigi, Po wstępnych rozmowach i ustaleniach zawarto układ o połączeniu dwóch państw. Taki układ nazywa się unią. Spisano go w miejscowości Krewo na Litwie 14 sierpnia 1385 roku, W zamian za koronę polską i rękę Jadwigi Jagiełło zobowiązywał się przyjąć chrzest, ochrzcić całą Litwę, połączyć Litwę z Polską pod swoją władzą, zwolnić wszystkich jeńców wziętych w czasie dawnych walk na pograniczu polsko-litewskim, odzyskać wszystkie ziemie utracone przez nasz kraj. Poza tym Jagiełło zobowiązał się zapłacić rodzinie Wilhelma Habsburga odszkodowanie za zerwane zaręczyny z Jadwigą, Wynikało to z umowy zaręczynowe] między obydwoma rodami. Ponieważ matka Jadwigi me miała zamiaru zapłacić, żądała tego od Polaków, panowie polscy zaś – od Jagiełły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>