Jak Krzyżacy chcieli poróżnić Polskę z Litwą

Niepokój Krzyżaków przejawiał się w zdwojonych przygotowaniach wojennych. Ale zanim doszło do rozstrzygnięć na polu bitwy, puszczono w ruch słowa, słowa nieprawdziwe, czyli oszczerstwa. Krzyżacy w tej dziedzinie byli mistrzami, Bracia zakonni powędrowali na dwory władców europejskich do papieża, głosząc tam swoje opinie o Polsce i jej królu. Przekonywali, że Jagiełło pozostał poganinem, więc i ślub z Jadwigą jest nieważny, powiadali, że chrzest Litwy to oszustwo. Namawiali Wilhelma do współdziałania przeciw Polsce. Ich cel był oczywisty: rozerwać unię polsko-litewską, Wreszcie postanowili poróżnić Witolda z Jagiełłą, zbuntować go przeciwko bratu, I to im się częściowo udało. Ambitny i zawistny Witold uległ namowom i kuszącym obietnicom, Dał się omamić Krzyżakom, bo zapragnął zostać królem Litwy, oderwać się od Polski, nie podlegać bratu-królowi. Obiecano mu pomoc, więc uznał zwierzchnictwo zakonu, Dochodziło do konfliktów między Litwą zbuntowaną przez Witolda a Polską Jagiełły, Walki przeplatały się z porozumieniami. Na mocy jednego z układów król powierzył Witoldowi samodzielne rządy w Wielkim Księstwie Litewskim, Wreszcie książę przekonał się, jakimi sojusznikami są Krzyżacy. W 1399 roku nie przysłali mu przyrzeczonych posiłków na wojnę z Tatarami. Książę poniósł sromotną klęskę, To zadecydowało o odstąpieniu przez Witolda od umowy z Krzyżakami, ale kosztowało go wiele, bo utracił Żmudź. W całym księstwie zapanowało przygnębienie, a Witold szukał pojednania z Jagiełłą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>