Jak Piast stał się władcą państwa Polan

Największe państwa plemienne na naszych ziemiach stworzyli Polanie i Wiślanie, Wiślanie, zamieszkujący rozległe obszary na północ od Karpat, w IX i X wieku należeli do dużego państwa słowiańskiego zwanego Wielkimi Morawami. Początkowo mieli własne państwo rządzone przez udzielnego księcia, lecz po przegranej wojnie około 875 roku dostali się pod panowanie Moraw. Dopiero po upadku Państwa Wielkomorawskiego, który nastąpił na początku X wieku, Wiślanie odzyskali niezależność, niestety na krótko. Jeszcze w tym samym stuleciu władzę nad nimi przejęli sąsiedzi z południa – książęta czescy. WIX wieku na terenach dzisiejszej Wielkopolski żyto kilka plemion skupionych wokół dużych grodów: Gniezna, Poznania, Kalisza i Kruszwicy. Legenda mówi o istnieniu państewka, którego władca miał swoją siedzibę w Kruszwicy. Książę ten nazywał się Popiel. Słynął on z bardzo okrutnych rządów. Gnębił swoich poddanych, urządzał kosztowne uczty i hulanki, ale nie potrafił bronić państwa przed najazdami wrogów. Ożenił się z księżniczką niemiecką i miał z nią dwóch synów. Obawiając się, aby rozgoryczeni poddani nie pozbawili go władzy i nie wynieśli na tron kogoś z jego krewnych, kazał całą rodzinę podstępnie wymordować, a ciała pozo-stawić na polu niepogrzebane, Okrutnika spotkała zasłużona kara. W ciałach porzuconych na pastwę losu wylęgło się mnóstwo myszy. Zaatakowały one Popielą, jego żonę i dzieci. Nie pomogło rozpalenie wielkich ognisk w celu odstraszenia mysiej nawałnicy Nie pomogła ucieczka łodzią na środek jeziora. Wreszcie już bardzo dotkliwie pogryzieni schronili się wysoko – na wieży grodu kruszwic-kiego. Tam niezliczone stada myszy zjadły księcia Popielą i jego najbliższych. Odtąd miejsce to lud nazywa Mysią Wieżą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>