Jak Polska utraciła Kamieniec Podolski

Turcja ciągle jeszcze była groźną potęgą, a sułtańskie pogróżki zawsze kończyły się najazdami. Polska dobrze o tym wiedziała, a jednak nie przygotowała się do obrony. Kiedy zwołano sejm, posłowie rozprawiali o różnych mało ważnych sprawach, zamiast uchwalać podatki na wojnę, Hetman Sobieski wzywał wszystkich do składania ofiar na rzecz ojczyzny, sam pierwszy wykładając pieniądze na wojsko, ale nikt go me popart. Tymczasem Turcja po raz drugi zażądała oddania Ukrainy, grożąc, że sułtan wyruszy na Polskę „na czele wojsk niezwalczonych i liczniejszych od gwiazd na niebie”, Groźby zostały spełnione. W 1672 roku rzeczywiście wielka armia ruszyła ku południowym krańcom Rzeczypospolitej, W sierpniu Turcy i Tatarzy wtargnęli na Podole i założyli obóz wokół Kamieńca Podolskiego – polskiej twierdzy pogranicznej. Zaraz po rozłożeniu obozu Turcy rozpoczęli oblężenie. Po dwóch dniach ostrzału zaproponowali załodze Kamieńca oddanie twierdzy w zamian za prawo do zatrzymania broni i swobodnego wyjścia. Obrońcy propozycję odrzucili, Wówczas rozszalała się niesamowita kanonada, Mury zamku zostały poważnie uszkodzone, wielu żołnierzy odniosło rany. Straty były ogromne. Obronę twierdzy bardzo obrazowo przedstawił Henryk Sienkiewicz w powieści Pan Wołodyjowski, Jednym z obrońców Kamieńca był pułkownik Wołodyjowski-pierwowzór bohatera. Dowództwo nie chciało oddać zapasów zgromadzonych w twierdzy, dlatego część magazynową zabudowań wysadzono w powietrze, Podczas wysadzania magazynów zginął pułkownik Wołodyjowski, W końcu sierpnia Turcy zdobyli zamek, a obrońcy musieli opuścić twierdzę i miasto. Wkrótce Polacy podpisali upokarzający traktat w Buczaczu. Polska musiała oddać Turcji całe Podole ze wszystkimi miastami i zamkami, poza tym corocznie płacić sułtanowi haracz. Po zdobyciu Kamieńca zwycięzcy, pewni swej siły, śmiało szli dalej przez Polskę, niszczyli, grabili i brali ludzi w niewolę, Posuwali się w kierunku Lwowa. Wystąpił przeciwko nim hetman Sobieski z niezbyt licznym wojskiem. Zdołał on powstrzymać oddziały turecko-tatarskie i zmusić je do odwrotu. Odebrał im też większość łupów i jeńców uprowadzonych z Polski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>