Konstytucja 3 maja 1791 roku

Tymczasem sejm pracował nadal. Pośród wielu ustaw znalazła się też jedna – o którą walczono od dawna – pozbawiająca praw wyborczych szlachciców, którzy nie mieli ziemi. Nie mogli oni odtąd głosować na sejmikach ani zostawać posłami. Było to bardzo ważne, bo biedna szlachta po prostu sprzedawała swoje głosy – służyła magnatom w zamian za utrzymanie. Na sejmikach głosowała me tak, jak było lepiej dla dobra ogółu, lecz tak, jak pan kazał, Spośród niej wywodzili się najczęściej zrywacze sejmów, gotowi za pieniądze wykonać każdą niecną robotę. Uzyskali też pewne prawa mieszczanie. Pozwolono im zajmować niektóre urzędy dotąd zastrzeżone dla szlachty, mogli być oficerami w wojsku, nabywać majątki ziemskie i wybierać swoich reprezentantów do sejmu. W największej tajemnicy w gronie osób współpracujących z królem przygotowywano reformę najważniejszą – reformę władzy państwowej. Należało się kryć przed obrońcami złotej wolności, bo opracowywana właśnie ustawa odbierała szlachcie tak mocno strzeżone przywileje, na których straży stały również państwa ościenne. Spotykano się w mieszkaniach prywatnych: u marszałka sejmu Małachowskiego lub w domu Hugona Kottątaja na Solcu. Na tajne zebrania przybywał czasem w przebraniu król Stanisław August, Oprócz króla, Kołłątaja i sekretarza królewskiego Scypiona Piattolego do głównych autorów projektu nowej ustawy należał Ignacy Potocki. Wieczorem 2 maja 1791 roku autorzy konstytucji i grupa wtajemniczonych posłów zebrali się na tajnym posiedzeniu w pałacu Radziwiłłowskim na Krakowskim Przedmieściu. Postanowiono bezzwłocznie, zaraz następnego dnia, wnieść projekt pod obrady sejmu. W Warszawie nie było wszystkich posłów, brakowało akurat tych, którzy sprzeciwiali się nowym prawom, Jeszcze na początku kwietnia rozjechali się do domów na święta Wielkiej nocy i dłużej tam zabawili. Zdecydowano się wykorzystać ich nieobecność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>