Król Łokietek broni kraju przed Krzyżakami

Jeszcze jednym państwem, które miało zaborcze plany w stosunku do Polski, była Brandenburgia. Królestwo Polskie znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Jan Luksemburski zmusił wielu książąt śląskich, aby oddali się pod jego opiekę i przysięgli mu wierność. Aby przypadkiem Łokietek nie upomniał się o Śląsk, król Czech wspólnie z Krzyżakami napadł na Polskę w 1329 roku. Wojska zakonne wtargnęły na ziemię dobrzyńską. Tu wśród polskiego rycerstwa dzielnie poczynał sobie królewicz Kazimierz przysposabiany przez ojca do wojaczki do polityki, jako następca tronu, Od południa wkroczyły do Polski wojska czeskie. Na szczęście ważne sprawy zmusiły Jana Luksemburskiego do odwrotu, Najazd ten jeszcze bardziej osłabił Polskę. Krzyżacy zatrzymali ziemię dobrzyńską, którą „kupili” w 1330 roku od Jana Luksemburskiego, uważającego się za prawowitego króla polskiego. Któż w Polsce mógł przyznać mu prawo do korony, skoro tak beztrosko handlował jej ziemiami? Siedemdziesięcioletni król Władysław Łokietek i w następnym roku nie zaznał spokoju. Musiał wytężyć wszystkie siły, by obronić kraj przed kolejnym najazdem krzyżacko-czeskim. W czerwcu 1331 roku oddziały krzyżackie przeprawiły się przez Wisłę i wtargnęły na Kujawy. Przerażeni mieszkańcy nadgranicznych miast i wiosek pierzchali w głąb kraju. Rozpaczliwa to była ucieczka i prawie beznadziejna. Rycerstwo zakonne szybko posuwało się naprzód, grabiąc i paląc. Za pomocą machin oblężniczych Krzyżacy z łatwością zdobywali drewniane polskie grody, W niszczącym marszu splądrowali całą Wielkopolskę. Ograbili Bydgoszcz, Inowrocław, Kruszwicę, dotarli do Gniezna, które spalili. Pozostawiony przez króla w Wielkopolsce królewicz Kazimierz nie zdążył przygotować obrony i ledwo sam uszedł przed wrogiem. Sukcesy, jakie przyniósł zakonowi ten niszczący najazd, ośmieliły Krzyżaków do dalszej wojny. Sprzymierzyli się oni z wojskami czeskimi i z dwu stron uderzyli na Polskę – Krzyżacy od północy, Czesi od południa. Ich zamiarem był podział pokonanego królestwa. Napastnicy uzgodnili, że ich wojska spotkają się pod Kaliszem. Rycerze zakonni, przeprawiwszy się przez Wisłę koło Płocka, przez kilkanaście dni pustoszyli Kujawy i Wielkopolskę, a także Mazowsze, pozostawiając za sobą ruiny, zgliszcza i trupy niewinnych ludzi. Samych kościołów spalili szesnaście. Zniszczyli Sieradz, Uniejów, Łęczycę, Wartę i jeszcze wiele innych miasteczek, a wiosek puszczonych z dymem nikt by nie zliczył.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>