Królowa Jadwiga

1382 roku Ludwik Węgierski zakończył życie i choć wcześniej ustalono, komu przypadnie tron polski, rozpoczął się okres sporów, a nawet walk zbrojnych, okres bezkrólewia trwającego aż dwa lata. Dlaczego żadna z królewien węgierskich nie przybyła do Polski po koronę? Katarzyna zmarła młodo, a Maria została po ojcu królową Węgier, Szlachta nie zgodziła się, aby, podobnie jak jej ojciec, sprawowała rządy na odległość i w dodatku przez zastępców. Poza tym istniała jeszcze poważniejsza przeszkoda. Wkrótce miał się odbyć ślub Marii z Zygmuntem Luksemburczykiem, synem cesarza Karola IV. Wszyscy rozumieli, że to on zostanie faktycznym królem Węgier. Miałżeby zostać również królem Polski? Nic chciano Niemca. Powiadano, że w takiej sytuacji umowa zawarta z królem Ludwikiem jest nieważna. Znaleźli się zwolennicy oddania korony któremuś z książąt polskich. Najwięcej zwolenników miał Ziemowit mazowiecki. Wówczas z Węgier przyszła propozycja przysłania do Polski najmłodszej królewny -Jadwigi. W 1383 roku miała dopiero dziesięć lat. Ci, którzy nie porzucili myśli o Ziemowicie jako przyszłym królu z rodu Piastów, godzili się, by Jadwiga została jego żoną. Ziemowit miał poparcie Wielkopolski, a Jadwiga Małopolski z Krakowem, Okazało się, że więcej do powiedzenia mieli panowie krakowscy, którzy utorowali królewnie drogę do tronu. Jadwiga przybyła do Krakowa jesienią 1384 roku i w dniu jej imienin, 15 października, dokonano w katedrze koronacji jedenastoletniej królowej. Słowa danego Ludwikowi Węgierskiemu dotrzymano, ale natychmiast możni panowie z Małopolski zaczęli się rozglądać za mężem dla Jadwigi. W rodach królewskich i książęcych bardzo wcześnie planowano małżeństwa dzieci. Jadwiga już od dawna była zaręczona z niewiele starszym od siebie księciem niemieckim Wilhelmem Habsburgiem, Szlachta polska sprzeciwiała się temu związkowi, gdyż przez małżeństwo z polską królową Wilhelm zostałby królem. Czy król-Niemiec mógł bronić kraju przed niemieckim zakonem krzyżackim? A właśnie od północy pojawiło się znowu zagrożenie ze strony Krzyżaków, którzy mimo podpisania pokoju z Kazimierzem Wielkim organizowali napady na przygraniczne ziemie polskie. Poza tym uniemożliwiali Polakom korzystanie z Wisły, jako drogi handlowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>