Książę Kazimierz odnawia państwo

Wydarzenia w Polsce wzbudziły niepokój sąsiadów. Bunt ludu mógł się przecież rozprzestrzeniać. W 1039 roku powrócił z wygnania książę Kazimierz w asyście pięciuset rycerzy przydzielonych mu przez cesarza. Pomoc w odbudowie państwa zaofiarował Polakom również książę ruski, Możni panowie, mając w pamięci rebelię swoich poddanych, uznali wreszcie, że tylko silna władza książęca może ich ochronić, i z ulgą przyjęli powrót księcia. Jedynie Masławie zamierzał ustąpić z Mazowsza, ale Kazimierz miał pilniejsze zadania niż rozprawa z nim. Musiał zająć się odbudową państwa polskiego. Nie zdołał od razu podźwignąć zrujnowanych grodów, zwłaszcza Gniezna. Dlatego swoją główną siedzibę urządzi! w Krakowie na Wawelu. Odtąd Kraków uznawany był za nową stolicę Polski. Kazimierz założył w nim arcybiskupstwo, zbudował kilka kościołów. W małopolskiej miejscowości Tyniec powstał w tym czasie słynny później klasztor Benedyktynów. Kiedy już książę umocnił swą władzę i odbudowa! organizację kościelną, przyszła kolej na odzyskanie utraconych ziem. Trudno byłoby Polsce własnymi siłami prowadzić wojny, Od czego jednak sojusz z Rusią, przypieczętowany małżeństwem Kazimierza z Marią Dobroniegą – siostrą Jarosława? W1047 roku książę wspierany przez oddziały ruskie uderzył na Mazowsze i przyłączył je do swego państwa. Masław zginął w walce. Następnie, nie dając wojsku wytchnienia, Kazimierz pomaszerował na Pomorze, Również ta wyprawa zakończyła się sukcesem, Trzy lata później ruszy! na Śląsk. Wprawdzie wojska czeskie zostały rozbite i wyparte, ale ówczesny cesarz niemiecki Henryk III stanął po stronie Czechów. Kazimierz jednak nie ustępował i w końcu cesarz złagodniał. Zgodził się przyznać Polsce sporną dzielnicę, pod warunkiem jednak wypłacania Czechom corocznego trybutu* w wysokości pięciuset grzywien srebra i trzydziestu złota. Kazimierz Odnowiciel zmarł w Poznaniu w 1058 roku, W ciągu niewielu lat swego panowania odbudował państwo, usunął grożące mu niebezpieczeństwa, zdołał unormować stosunki z sąsiadami. Potomni słusznie nadali mu przydomek Odnowiciela i powiadali o mądrości i waleczności księcia, który miał być mnichem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>