Książę pruski

Kiedy książę pruski przekonał się, ze źle wybrał sobie pana, postanowił przyjść z pomocą królowi polskiemu, Chociaż znalazł się w przykrym położeniu, miał odwagę jeszcze stawiać żądania. Za cenę zerwania sojuszu ze Szwecją i wystąpienia przeciwko niej zażądał zwolnienia Prus Książęcych z zależności od Polski. Niestety, sejm zgodził się na to i zostały zawarte odpowiednie układy. W 1657 roku Karol Gustaw musiał opuścić Polskę, ponieważ Dania rozpoczęła wojnę przeciwko Szwecji. Jego oddziały były stopniowo wypierane z ziem polskich. W 1658 roku Stefan Czarniecki z korpusem wojska przeprawił się do Danii, by bić tam Szwedów. Na początku 1660 roku umarł nagle Karol Gustaw. Teraz już obie strony pragnęły jak najszybszego zakończenia konfliktu. Trzeciego maja 1660 roku podpisano pokój w Oliwie. Nikt nie tracił i nie nabywał nowego terytorium. Polska zrezygnowała z pretensji do Inflant, które i tak od dawna Szwecja miała pod swoim panowaniem. Jan Kazimierz zrzekł się roszczeń do tronu szwedzkiego, Podobno wyraził na to zgodę, płacząc. Polska wygrała wojnę, ale traktat pokojowy, który podpisała, był niekorzystny, Stało się tak dlatego, ze właśnie rozpoczęła się następna wojna, tym razem z Rosją o Ukrainę, „Potop” szwedzki pozostawił w Polsce ogromne, niespotykane dotąd zniszczenia. Zburzone i popalone miasta, spalone wsie, wyludnione całe okolice, Ale były również straty inne, może bardziej dotkliwe, gdyż odczuwały je wszystkie następne pokolenia. Kraj nasz został wówczas ograbiony z cennych obrazów, ksiąg, rękopisów, różnych kosztowności pozabieranych z zamków królewskich i magnackich, z kościołów i klasztorów. Do dzisiaj znajdują się w Szwecji bezcenne rękopisy i pierwsze wydania dzieł Mikołaja Kopernika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>