Kultura w XVI wieku

Już w końcu XIV, a zwłaszcza w XV wieku wykształcone mieszczaństwo włoskie śmiało przeciwstawiało się dotychczasowym nakazom i naukom, ludzie uświadomili sobie, że w starożytności istniała wspaniała kultura Greków i Rzymian, Dlaczego więc me poznać jej lepiej, nie przypomnieć wszystkim, aby stała się natchnieniem twórców i wzorem życia dla ludzi XV wieku i następnych pokoleń? Postanowiono doprowadzić do odrodzenia kultury starożytnej, czyli antycznej, i dlatego nową epokę nazwano odrodzeniem lub z języka francuskiego renesansem. Wykształceni ludzie tego okresu mówili, że wyniki pracy powinny służyć człowiekowi, a twórczość artystyczna również przeznaczona jest dla człowieka, który ma prawo cieszyć się życiem doczesnym, Ponieważ było tak ogromne zainteresowanie życiem ludzkim, a słowo „ludzki” po łacinie znaczy humanus, te poglądy nazwano humanizmem, a ludzi je głoszących – humanistami. Humaniści śmiało przeciwstawiali się zakazom Kościoła krępującym rozwój nauki, Wielu dostrzegało nieprawości w postępowaniu duchowieństwa nie podobało im się płacenie podatków przeznaczonych na potrzeby Kościoła i papieża. Niezadowolenie wywoływało również to, ze stanowisko biskupa można było kupić za pieniądze, ze odpuszczenie grzechów łatwiej otrzymywali ci, którzy za to zapłacili. W 1517 roku wykształcony mnich niemiecki Marcin Luter ostro skrytykował odpuszczane grzechów za pieniądze i zaproponował zreformowanie Kościoła katolickiego. Poglądy Lutra podpił papież i rzucił na niego klątwę. W tej sytuacji Marcin Luter i jego zwolennicy przestali uznawać papieża i postanowili sami przeprowadzić reformę Kościoła i kultu religijnego. Ten program nazwano reformacją. Marcin Luter zyskiwał sobie wielu zwolenników nie tylko w Niemczech. Miał ich między innymi w państwie krzyżackim. Luteranizm w państwie krzyżackim wpłynął w okresie późniejszym na sposób ułożenia stosunków zakonu z Polską.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>