Mieszko I tworzy państwo polskie

W państwie Polan panowali potomkowie Piasta. Poznajmy bliżej pierwszego historycznego władcę Polan, a następnie całej Polski – Mieszka I z dynastii Piastów. Mieszko urodził się około 920 roku – dokładnie nie wiemy kiedy. Miał prawie czterdzieści lat, kiedy przejął władzę po ojcu. Jego państwo obejmowało oprócz Wielkopolski ziemie: łęczycką, sieradzką, chełmińską, sandomierską, przemyską, a także Mazowsze i Pomorze Gdańskie. Nie wszyscy nasi ówcześni sąsiedzi mieli dobrze zorganizowane państwa. Największe z nich i najsilniejsze to państwo niemieckie. Tereny położone na zachód od dolnej Odry aż po Łabę zamieszkiwali Słowianie połabscy, wśród których najliczniejszą grupę stanowili wojowniczy Wielecki. Od południa z państwem polskim graniczyło księstwo czeskie, a od wschodu Ruś Kijowska. Na północ od Mazowsza mieszkały plemiona Prusów, dalej Jadźwingów i Litwinów. Różnie układały się stosunki Polski z sąsiadami. Niejednokrotnie dochodziło do wojen. Zaczynało się często od sporów o ziemię, o terytoria pograniczne, gdyż tworzące się wówczas państwa chciały wywalczyć jak najkorzystniejsze granice. Niektóre plemiona przywykły zresztą do utrzymywania się ze zdobytych łupów wojennych i w tym celu podejmowały wyprawy. Mieszko musiał często odpierać najazdy Wieletów, Prusów, Rusinów, ale najcięższe boje toczył z Niemcami, i to nie z cesarstwem, lecz z książętami, którzy na własną rękę organizowali wyprawy przeciwko wschodnim sąsiadom. W 963 roku najechał na kraj Mieszka rycerz Wichman- grał saski skłócony z cesarstwem. Zdołał on uzyskać pomoc grupy Słowian mieszkających nad Odrą (Wieletów). Wspólnie z mmi zadał ciężkie straty rycerstwu polskiemu, a w walkach poległ jeden z braci Mieszka, Tym razem nasz waleczny książę został pokonany przez najeźdźców. Rozzuchwaleni i pewni swej siły Wieleci nadal niepokoili pograniczne ziemie piastowskie. Kilka lat później Wichman zginął w walce i na jakiś czas zapanował pokój, Mieszko jednak z trwogą śledził poczynania Niemców wobec Słowian żyjących między Odrą a Łabą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>