Na Śląsku Henryków

Wiele jeszcze razy będziemy wspominać o poczynaniach Krzyżaków, ale teraz powędrujemy na Śląsk, gdzie także działy się sprawy ważne. Tutejsi książęta pragnęli również zjednoczenia Polski. Wspominaliśmy już o Henryku Brodatym, który wspólnie z innymi książętami zamierzał walczyć o przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego. Mądry to był książę, wiedział, ze nie wolno nadal dzielić kraju na dzielnice, ale trzeba skupić władzę w jednych rękach. Oczywiście, cel ten można było osiągnąć tylko mądrą polityką, popartą silą zbrojną. Któż bowiem miał władać krajem, jeśli nie najsilniejszy z Piastowiczów? Staczając zwycięskie boje, najpierw zawładnął całym Śląskiem, później w walce z Konradem Mazowieckim zdobył Kraków. Przyłączył też do swego państwa dużą część Wielkopolski. Dawno jeden książę nie władał tak ogromnym obszarem. Henryk Brodaty marzył, aby jego syn, również Henryk zwany Pobożnym, został koronowanym władcą Polski. Umierający 1238 roku, przekazał państwo synowi, przekonany, ze ten uczyni je jeszcze silniejszym. Henryk Pobożny z pewnością nie zawiódł ojcowskich oczekiwań, Już pierwsze lata samodzielnych rządów pokazały jak mądrze kroczył drogą prowadzącą do zjednoczenia. Przyłączył nowe ziemie należące do Wielkopolski, pobił zaborczych Brandenburczyków. Piękny był początek panowania Henryka Pobożnego, ale niespodziewanie nastąpił szybki i tragiczny jego koniec, W 1241 roku na Śląsk napadli Tatarzy-wojowniczy lud z Azji – którzy niszczącym marszem przemierzali kraje Europy. Do morderczej bitwy z nimi doszło 9 kwietnia pod Legnicą. Rycerstwo polskie poniosło klęskę, a książę Henryk Pobożny poległ, walcząc do końca. Głowę jego Tatarzy obnosili wokół murów na ostrzu dzidy, chcąc wywołać przerażenie wśród obrońców i przekonać ich, ze bez wodza zdani są na łaskę i niełaskę oblegających. Po bezskutecznych szturmach Tatarzy zrezygnowali z zamiaru zdobycia Legnicy i wycofali się ze Śląska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>