Nie senior, lecz junior

Po wygnaniu brata Śląskiem zawładnął Bolesław Kędzierzawy, W 1163 roku wyraził on zgodę na powrót do tej dzielnicy synów Władysława – Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego. Przybywającym Piastowiczom towarzyszyły oddziały rycerstwa niemieckiego. Książę senior poznał jednak szybko ich zamiary i potomkowie Władysława ponownie zostali wygnani ze Śląska. Młodzi książęta zwrócili się wówczas z prośbą o wstawiennictwo do cesarza. Fryderyk Barbarossa zagroził wojną i zażądał ojcowizny dla braci. W 1173 roku synowie Władysława wrócili na Śląsk, który został między nich podzielony. Potomkowie Władysława Wygnańca znaleźli się na Śląsku wskutek nacisku niemieckiego. Ich żony były Niemkami. Książęta nie uznawali zwierzchnictwa piastowskiego seniora, natomiast wiernie służyli cesarzowi. W ten sposób zaczęło się stopniowe niemczenie tej dzielnicy. A była to ziemia bogata, ze znakomitymi grodami, które słynęły z doskonałych rzemieślników. Przechodziły przez nią ważne szlaki handlowe. Nic dziwnego, że Niemcy chcieli się tu zadomowić. Po śmierci Bolesława Kędzierzawego możni panowie zwłaszcza krakowscy, zamierzali oddać tron Kazimierzowi – najmłodszemu księciu który urodził się już po śmierci Bolesława Krzywoustego. Poznali jego dobrotliwość i uległość, sądzili więc, ze będzie sprawował rządy zgodnie z ich wolą. Ale żył przecież jeszcze senior dynastii – Mieszko Stary (młodszy od niego Henryk Sandomierski zginął w walkach z plemionami Prusów). Mieszko Stary, książę energiczny i waleczny, pokrzyżował plany możnych, Zbrojnie zdobył Kraków i zapanował nad dzielnicą senioralną, oznajmiając, że jest księciem całej Polski. I możni, i mieszczanie, i duchowni poznali jego silną rękę i bezwzględność w pobieraniu wysokich podatków. Tak srogi władca niedługo mógł się utrzymać na tronie. Już po czterech latach doszło w Małopolsce do buntu możnowładztwa. Mieszko Stary musiał uciekać z Krakowa. Jego miejsce zajął Kazimierz Sprawiedliwy, który rządził tak, jak tego życzyli sobie możni świeccy i duchowni, Po raz kolejny zasada starszeństwa została podeptana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>