Osierocone królestwo

Powracający do Polski ocalali z pogromu rycerze przywieźli straszliwe wieści o bitwie, ale nikt nie znał losów króla, Nie było pewności, czy zginął, czy żyje, czy może dostał się do niewoli? „Na odgłos wątpliwych wieści o śmierci króla Władysław – pisze Długosz – Polacy wysyłają do Grecji gońców w celu wywiedzenia się o nim, azali żyje ale gdy nic pewnego dowiedzieć się nie mogą, smutek ogarnia brata Kazimierza i innych”, Długo nie wiedziano w Polsce, co czynić – oczekiwać na powrót króla, czy ogłosić bezkrólewie i wybrać nowego. W czasie, gdy w Polsce rolował Władysław Warneńczyk na Litwie, po śmierci Witolda, a następnie jego brata Zygmunta, wielkim księciem został Kazimierz Jagiellończyk, młodszy syn Jagiełły. Teraz, w celu przywrócenia unii polsko-litewskiej, należało wybrać go na króla. Podczas narady możnych Zbigniew Oleśnicki zaproponował, aby wysłać do księcia poselstwo z zaproszeniem do Krakowa. W skład poselstwa, które przybyło do Grodna, wchodził sam biskup, Jeden z posłów, arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot, tymi słowami przemówił do Kazimierza: ,,Przybywamy w imieniu całego Królestwa Polskiego i donosimy Twemu Majestatowi o dokonaniu tego wyboru i podajemy go do publicznej wiadomości, prosząc, aby Twój Majestat raczył przybyć osobiście w niedzielę, przed uroczystością świętego Mikołaja do miasta Krakowa, w którym zwykło się koronować królów Polskich, aby przyjąć z rąk biskupich koronę i namaszczenie królewskie”. Biskupi i wojewodowie prosili, by nie zwlekał, nie odkładał wyjazdu, bo kraj oczekuje go z nadzieją i niecierpliwością. Książę, obojętny na prośby, przez wiele dni naradzał się i Litwinami, a potem odłożył podjęcie decyzji, obiecując odpowiedzieć w przyszłym roku, Delegacja wróciła w niewesołym nastroju. Bezkrólewie dokuczało wszystkim, zaczęto więc rozglądać się za innym królem. Debatowano na zjazdach możnych z Małopolski i Wielkopolski, wysuwano kandydatury cudzoziemskich książąt, ale nikt nie chciał ostatecznie zrezygnować z Kazimierza. Nadal czekano.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>