Po zgonie królowej Jadwigi

W tym czasie również Polacy pogrążyli się w smutku. 17 lipca 1399 roku zmarła królowa Jadwiga, Stało się to wkrótce po urodzeniu córki Elżbiety, która tylko trzy dni przeżyła matkę. Władysław Jagiełło był załamany i w pierwszej chwili chciał zrzec się tronu polskiego i wracać na Litwę. Panowie krakowscy uprosili go, by pozostał, zapewniając, że chcą „jak wprzódy mieć go swoim królem i panem”, Uznany przez Polaków powtórnie za króla, Jagiełło pozostał na tronie. Wkrótce ożenił się po raz drugi, tym razem z wnuczką Kazimierza Wielkiego-Anną. Król, spełniając wolę zmarłej królowej, postanowił przywrócić do życia podupadłą Akademię Krakowską. Któż nie wie, ze dziś najstarszy polski uniwersytet nosi nazwę -Jagielloński. Trochę niesprawiedliwie został potraktowany fundator uczelni – Kazimierz Wielki, gdyż nie jego imieniem potomni nazwali uniwersytet, a imieniem odnowiciela, założyciela dynastii jagiellońskiej. Królowa Jadwiga życzyła sobie, by jej kosztowności w klejnotach, złocie i drogich kamieniach, a także wspaniale stroje przeznaczyć na odnowienie Akademii, wybudowanie nowych budynków i ustanowienie pensji dla profesorów, Oczywiście, nie wystarczyłoby tego na stałe uposażenie, ale Jadwiga liczyła na hojność innych dobroczyńców, którzy będą ją naśladować. W końcu lipca 1400 roku, w rocznicę śmierci królowej, na Zamku Wawelskim odbyta się uroczystość podobna do tej z 1364 roku, Przybył na nią król z całym dworem, profesorowie z rektorem uniwersytetu Stanisławem ze Skalbmierza, kanclerz królestwa, biskupi i studenci zwani wówczas scholarzarni albo żakami. W mowach wygłoszonych przez kanclerza i rektora objaśniono nową organizację uczelni. Parę słów, chociaż niezbyt czystą polszczyzną, powiedział także król. Następnie otwarto księgę, do której wpisali się dostojnicy z Władysławem Jagiełłą, wszyscy goście i przyszli studenci, którzy właśnie od tego wpisu stawali się studentami uniwersytetu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>