Polacy w oczach europejczyków

Jan Piotr Norblin, Francuz z pochodzenia, malował scenki z ulicy warszawskiej, z sejmików szlacheckich, z walk ulicznych podczas powstania kościuszkowskiego. Dużo miejsca zajęłoby wyliczenie malarzy służących swym talentem królowi Potrzebowała pomocy. Przypomniała sobie, jak to Polacy z górą sto lat temu gromili Turków pod wodzą Jana Sobieskiego. Dlaczego teraz nie mieliby przystąpić do wojny, zwłaszcza ze król Polski proponował pomoc? Spotkanie Katarzyny Iłże Stanisławem Augustem odbyło się w Kaniowie nad Dnieprem. Król zapragnął przystąpić do sojuszu z Rosją, co oznaczało udział wojska polskiego w wojnie przeciw Turcji, Zgoda królewska nie miała jednak większego znaczenia, ponieważ musiał ją zatwierdzić sejm, I teraz Stanisław postawił carycy pytanie: Jak pozyskać zgodę posłów, skoro pierwszy z nich powie-veto!? A poza tym sojusz to jeszcze nie wszystko. Trzeba powiększyć wojsko i uchwalić podatki. Czy wszyscy wyrażą zgodę? Katarzyna wiedziała dobrze, jak pracuje sejm polski, i dlatego pozwoliła, aby zwolennicy polityki królewskiej zawiązali konfederację, która miała zapanować nad sejmem, by w ten sposób uniemożliwić zastosowanie liberum veto. Przestrzegła jednak króla, aby nie wykorzystał tej okazji do uczynienia czegokolwiek niezgodnego z jej wolą. Kiedy w kraju rozeszła się wieść, ze sejm ma być skonfederowany, wywołało to radość patriotów i niepokój obrońców złotej wolności. Jedni : drudzy walczyli o jak najwięcej miejsc w sejmie dla swoich posłów. Sejm rozpoczął obrady w październiku 1788 roku, Trwały one aż cztery lata, dlatego został nazwany Sejmem Czteroletnim, Czasem bywa też nazywany Wielkim, bo przecież dokonał wielkiego dzieła. Jego marszałkiem został poseł wywodzący się z grona zwolenników reform, wielki patriota, Stanisław Małachowski. Nie było jednak zgody w sejmie, bo przeciwnicy wszelkich zmian, nie mogąc się posłużyć liberum veto, przedłużali w nieskończoność jałowe dysputy, aby nie starczyło czasu na sprawy ważne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>