Posłowie cesarscy w Wilanowie

Imię Jana III Sobieskiego kojarzy się często z Wilanowem, Wieś Wilanów zakupił król w 1677 roku i zbudował w niej swoją rezydencję. Pałac i ogród zaprojektował architekt włoski Augusto Locci. On też kierował robotami, mając do pomocy artystów cudzoziemskich i polskich. Wilanów był nie tylko siedzibą rodziny królewskiej i dworu, ale stanowił jakby wielkie muzeum, w którym znalazły się rzeźby, obrazy, kobierce, pamiątki po wielkich wodzach i królach oraz niezliczone trofea wojenne pochodzenia tureckiego i tatarskiego. Umieszczono w nim wschodnie stroje, ozdoby, meble, uprząż, broń i naczynia, Do dziś zachowało się wiele z tych pamiątek w polskich muzeach, a zwłaszcza w Wilanowie. Podziwiano wówczas i wysławiano w Polsce króla, który na wszystkim się znał, wszystkim się interesował, dbał o żołnierzy i artystów, a cały swój talent wojskowy poświęcał obronie kraju. Nie tylko Polska zawdzięczała mu uratowanie przed nawałą turecko-tatarską. „Lew Lechistanu” ochraniał całą Europę przed tym niebezpieczeństwem. Najbardziej zagrożonym przez Turków krajem była Austria, Cesarz widział w Polsce potężnego sojusznika w walce ze wspólnym wrogiem. W marcu 1683 roku w Warszawie zawarte zostało przymierze polsko-austriackie. Oba państwa przyrzekły sobie wzajemną pomoc, gdyby jedno z nich zostało napadnięte przez Turcję. Wkrótce Polsce przyszło wypełnić zobowiązania sojusznicze. Jeszcze w tym samym roku niezliczona armia sułtana wyruszyła na podbój Austrii. W lipcu Turcy i ich sprzymierzeńcy stanęli pod Wiedniem, Cesarz Leopold przerażony uciekł ze stolicy. Natychmiast wysiał posłów do Polski z poleceniem, aby gorąco prosili króla Jana o rychłą pomoc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>