Proces z zakonem i pokój w Kaliszu

Kilka lat później król postanowił szukać sprawiedliwości u papieża, jak przed dwudziestu laty Władysław Łokietek, Papież powołał sędziów, a sąd nad Krzyżakami odbył się w Warszawie w 1339 roku, Sędziowie – francuscy duchowni – wysłuchali wielu świadków i wydali wyrok, Nakazano Krzyżakom zwrócić Kazimierzowi Pomorze, ziemię dobrzyńską, chełmińską, michałowską i Kujawy. Zakon miał również zapłacić Polsce wysokie odszkodowanie, I tym razem wyrok nie został wykonany, bo nie zatwierdził go papież, do którego Krzyżacy zgłosili swoje zastrzeżenia. Kazimierz chciał Polskę umacniać, pragnął budować miasta, rozwijać rzemiosło i handel, Czy mógł sobie pozwolić na ciągłe spory z zakonem? Przekonał się też o bezsilności wszelkich sądów. Postanowił rozmawiać bezpośrednio z Krzyżakami, z wielkim mistrzem zakonu. Do rozmów doszło w 1343 roku w Kaliszu. Ich wynik nazwano pokojem wieczystym, Król musiał trochę ustąpić, chcąc zyskać rozejm, który zapewniłby bezpieczeństwo na granicy z Krzyżakami i pozwolił zająć się pilnymi sprawami państwa. Uzgodniono, ze zakon zwróci Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, a ponadto wypłaci odszkodowanie, Polska zaś odda zakonowi Pomorze jako jałmużnę od króla Kazimierza. Kazimierz zachował sobie jednak tytuł ..pana Pomorza”, co oznaczało, że nie zrezygnował ze swych praw całkowicie, Zdarzało się wówczas w Europie uposażanie ziemią klasztorów. W razie likwidacji klasztoru czy niegodnego postępowania wobec ofiarodawcy ziemia mogła być odebrana. Każda ze stron po uzgodnieniach w Kaliszu sporządziła dokument zawierający treść zobowiązań. Dwa tygodnie później nastąpiła uroczysta ich wymiana we wsi Wierzbiczany koło Inowrocławia. Z jednej strony nadjechał król z orszakiem, z drugiej wielki mistrz. Zbliżyli się do siebie, wręczyli dokumenty i wymienili pocałunek pokoju. Pokój zapanował, ale przyrzeczonego odszkodowania Krzyżacy nigdy Polsce nie wypłacili. Bolesną stratą dla Polski było zrzeczenie się przez Kazimierza praw do Śląska na rzecz Czech. Król uczynił to dopiero wówczas, kiedy wszelkie próby odzyskania tej dzielnicy zawiodły. Kazimierz Wielki odniósł natomiast duży sukces, przyłączając do Polski Ruś Halicką, dzięki czemu obszar państwa znacznie się powiększył.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>