Przebieg uchwalenia konstytucji

Od rana 3 maja na placu Zamkowym panowało ożywienie, Wojsko zaciągnęło warty wokół Zamku, Gromadziły się tłumy mieszczan zwołanych przez Kołłątaja. Oczekiwano czegoś niezwykłego, zbawiennego dla ojczyzny. W sali posiedzeń sejmu zebrali się posłowie, przybył król witany niezwykle radośnie. Najpierw przemówił poseł Tadeusz Matuszewicz, a później Ignacy Potocki, Obaj przedstawili ówczesną słabość Polski w Europie i potrzebę natychmiastowego wzmocnienia państwa, Temu wzmocnieniu miała służyć przygotowana ustawa. Sekretarz sejmowy przeczytał projekt konstytucji, a potem trwała kilkugodzinna dyskusja. Ceremonia kościelna zakończyła uroczystości towarzyszące uchwaleniu Konstytucji 3 maja 1791 roku. Kra] się odrodził. Polska miała konstytucję. Była to pierwsza konstytucja w Europie (kilka miesięcy później powstała konstytucja francuska) i druga na świecie, po amerykańskiej, ustanowionej w 1787 roku. Co zmieniała ona w ustroju naszego kraju? Znosiła liberum veto i wolną elekcję. Tron miał być dziedziczny. Utworzono rząd przy królu, złożony z ministrów, nazwany Strażą Praw, Zlikwidowano podział Rzeczypospolitej na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Odtąd oba kraje miały wspólny rząd, skarb i wojsko. Włączono do konstytucji wspomnianą już ustawę o miastach. Jeśli chodzi o chłopów, to konstytucja przewidywała oddanie ich pod opiekę państwa. Znaczenie Konstytucji 3 maja jest wielkie. Uchwalenie jej dowiodło, ze naród, wbrew działaniom wrogów zewnętrznych, ma w sobie dość siły i woli, aby wydźwignąć się z upadku i utrzymać państwo. Po raz pierwszy w Polsce zostały nieco ograniczone przywileje szlachty i wzmocnione prawa innych stanów. Konstytucja mogła Polskę uzdrowić i przekreślić zaborcze plany sąsiadów. Czy odegrała taką rolę? Dowiemy się niebawem. W każdym razie mądrość polityczną Polaków podziwiało wiele ludów Europy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>