Przygotowania do wojny z Rosją

Król przygotował prawie pięćdziesięciotysięczną armię w jej skład weszły po raz pierwszy oddziały piechoty wybranieckiej. Wojnę rozpoczął latem 1579 roku. Wojska polsko-litewskie zdobyły utrzymywaną przez Rosjan twierdzę Połock, a także kilka innych mniejszych warowni, Wyprawa skończyła się przywróceniem Polsce ziemi połockiej, utraconej za Zygmunta Augusta. Inne ziemie pozostawały nadal pod panowaniem Iwana Groźnego. Król zmuszony był jeszcze raz poprosić sejm o pieniądze na wojsko. Posłowie ponownie uchwalili podatki, chociaż nie tak chętnie jak poprzednio. W następnym roku ruszyła nowa wyprawa przeciwko Rosji. Wojska króla Stefana stanęły pod twierdzą Wielkie Łuki, położoną już na terytorium rosyjskim. Grube drewniano-ziemne fortyfikacje były trudne do zdobycia, ale po dziesięciu dniach oblężenia wojska polskie wdarły się do wnętrza twierdzy. Najdzielniej walczyli żołnierze piechoty wybranieckiej. Drugi etap wojny przyniósł Polsce również zwycięstwo, ale Iwan Groźny nie chciał zwrócić Inflant, Batory szykował więc nową wyprawę, Z trudem zbierał wojska, bo brakowało pieniędzy, szlachta coraz oporniej płaciła podatki, a nawet szemrała, że wojna trwa zbyt długo. W końcu jednak wystawiono bardzo dużą armię, którą król latem 1581 roku poprowadził na wroga, Dotarł pod wielkie i umocnione miasto Psków, otoczył je i rozpoczął oblężenie, Trwało ono parę miesięcy i chociaż Polacy mocno nadwerężyli mury obronne, twierdzy me zdobyli. Ale król stał obozem pod Pskowem, a inne oddziały polsko-litewskie me dopuszczały do warowni odsieczy z Rosji, Batory panował nad sytuacją, miał przewagę nad Iwanem i wreszcie, na początku następnego roku, zmusił go do zawarcia rozejmu. Postanowiono, że Rosja zwróci Polsce Inflanty, a wojska polskie wycofają się z zajętych miast i zamków rosyjskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>