Stanisław August, opiekun pisarzy i artystów

Już po paru latach reformowania szkól widać było dobre wyniki, Polsce przybywało ludzi wykształconych, troszczących się o los kraju. W wielu drukarniach drukowano książki, które chętnie kupowano i czytano. W czasach stanisławowskich żyło wie-lu literatów. Król był ich opiekunem i dobroczyńcą. Zachęcał do pisania, udzielał pomocy materialnej, Wielu twórców gościł na swoim dworze w Zamku warszawskim, Stworzył zasobną w książki bibliotekę i udostępnił ją uczonym i pisarzom. Wysyłał też artystów na swój koszt za granicę, aby zdobyli tam większą wiedzę, Pragnął, aby pisarze zainteresowali się historią Polski, opisali ją, zwłaszcza tę bohaterską, chlubną, przypominającą rodakom, że kiedyś Rzeczpospolita była potężna i szanowana wśród państw Europy, Chciał rozbudzić patriotyzm i zdobyć jak najwięcej pomocników w swojej pracy nad wzmacnianiem państwa. Na zamówienie królewskie Adam Naruszewicz napisał wielkie dzieło – Historię narodu polskiego. Król zawsze miał czas dla literatów, czytał ich dzieła, czasami chwalił, czasem ganił, doradzał, bo dobrze znał się na literaturze. Słabe wiersze zawsze ocenił właściwie, Pewnego razu jakiś poeta wypisał na dużym atłasowym transparencie wierszyk na cześć monarchy. Był to utwór marny niezdarny, ale jego autor chciał się przypodobać królowi. Stanisław przeczytał wiersz tak misternie wypisany zdobionymi literami i ocenił bardzo krótko: ,,Szkoda czasu i atłasu”. Aby mieć okazję dyskutowania z literatami, aby móc słuchać fragmentów ich najnowszych utworów, a także proponować im nowe tematy król urządzał raz w tygodniu spotkania literackie przy obiedzie. Były to sławne obiady czwartkowe, Nazywano je też uczonymi obiadami. Stanisław August przyjmował gości w każdy czwartek w Zamku lub w Łazienkach, zależnie od pory roku. Do stałych bywalców należeli: pisarz i historyk biskup Adam Naruszewicz, poeta Stanisław Trembecki, poeci i autorzy komedii – Franciszek Karpiński, Franciszek Bohomolec i Franciszek Zabłocki, znany nam już przyszły autor hymnu narodowego Józef Wybicki, bajkopisarz biskup Ignacy Krasicki, dyrektor teatru i aktor Wojciech Bogusławski, a także malarze z Marcellem Bacciarelhm na czele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>