Szkoła księdza Konarskiego

Nie sądźmy jednak, że w tych ponurych czasach ciemnoty i złych rządów nikt nie chciał ratować ojczyzny. Byli ludzie mądrzy i mówili, co trzeba robić, aby chronić Rzeczpospolitą przed upadkiem. Wyjaśniali szlachcie, dlaczego sąsiedzi są zainteresowani utrzymaniem bałaganu w Polsce, choć swoje państwa wzmacniają. Przekonywali, że krajowi grozi utrata wolności, jeśli zgodnie nie zostaną przeprowadzone reformy. Proponowano przede wszystkim zlikwidowanie liberum veto i wolnej elekcji. Gdy nie będzie liberum veto, żaden niemądry czy przekupiony poseł nie sprzeciwi się uchwaleniu pożytecznych ustaw. A jeśli nie będzie wolnych elekcji, państwa ościenne przestaną decydować, kto ma zostać naszym królem, bo tron będzie dziedziczony. Oczywiście, każda propozycja zmian musiała zostać przedstawiona sejmowi, w sejmie zaś natychmiast ją odrzucano, bo istniało liberum veto, I tak zdawało się, że sytuacja jest bez wyjścia – Polsce groził całkowity upadek. Patrioci nie tracili jednak nadziei i poszukiwali najlepszej metody naprawienia Rzeczypospolitej. Znalazł ją chyba uczony ksiądz z zakonu pijarów, Stanisław Konarski, On, jak wielu innych mądrych ludzi, pisał w swych książkach o potrzebie zlikwidowania liberum veto i wykazywał szkodliwość zrywania sejmów. Nie zamierzał wszakże podejmować wałki z tymi, którzy już przywykli do starych zasad sejmowania i me wyobrażali sobie, że może być inaczej. Postanowił poświęcić się wychowaniu : nauczaniu młodzieży szlacheckiej, zaszczepić w niej dążenia do uzdrowienia państwa. Była to długa droga, lecz na pewno skuteczna. W 1740 roku Konarski założył w Warszawie szkołę pod łacińską nazwą Collegium Nobihum, co po polsku oznacza – szkoła dla szlachty, Przyjmował do niej tylko synów najzamożniej szych rodów, tych, którzy potem, w wieku dorosłym, będą kierować państwem, zostaną posłami i senatorami, urzędnikami i dyplomatami. Nauka w Collegium trwała siedem lat. Stosowano zupełnie inne metody nauczania i wychowania niż u jezuitów. Ograniczono nauczanie łaciny na korzyść języka polskiego. Wprowadzono język francuski i niemiecki, historię Polski i historię powszechną, filozofię, geografię, fizykę. Przedmiotami zastępującymi dzisiejsze wychowanie fizyczne były: szermierka, taniec i jazda konna. Kary cielesne zostały zniesione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>