Walka między Zbigniewem a Bolesławem

W 1102 roku, wkrótce po tych wydarzeniach, stary książę zmarł, Pochowano go w Płocku, gdzie – stroniąc od Krakowa – najczęściej przebywał, w katedrze zbudowanej przez Bolesława Śmiałego. Zbigniew i Bolesław Krzywousty podzielili się ziemiami ojca. Początkowo wspólnie rządzili krajem, lecz zgoda nie trwała długo. Bracia bardzo się różnili. Zbigniewa popierali możnowładcy, widząc w nim księcia przypominającego nieco skłonnego do uległości ojca. Bolesław natomiast zyskał popularność wśród rwącego się do wypraw wojennych rycerstwa. Zbigniew utrzymywał dobre stosunki z pogańskimi Pomorzanami, a także z Niemcami i Czechami, Zupełnie inną politykę prowadził Bolesław, który dążył do uniezależnienia Polski od cesarstwa i gotów był wspierać wszystkich przeciwników cesarza w Europie, podobnie jak jego stryj Bolesław Śmiały. Dlatego też zaprzyjaźnił się z Węgrami. Bolesław Krzywousty pragnął również zdobyć : schrystianizować Pomorze. Na te ziemie wyprawiał się zbrojnie jeszcze za życia ojca. Po jego śmierci rozpoczął systematyczny podbój terenów dzielących Polskę od morza. Wiele razy Bolesław wiódł swoje rycerstwo na północ przez dzielnicę brata, Zbigniew jednak utrudniał mu przemarsz. Między braćmi rodziła się wzajemna wrogość, Tymczasem podboje przynosiły sukcesy Bolesławowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>