Warszawa nową stolicą państwa

Król Zygmunt III Waza zakończył życie w 1632 roku. Aż do śmierci uważał się nie tylko za króla polskiego, ale również za króla Szwecji, choć już bardzo dawno pozbawiono go drugiej korony, Kilka dni przed zgonem, gdy leżał na łożu sparaliżowany, wezwał najstarszego syna Władysława i przekazał mu uroczyście koronę szwedzką. Powinien więc Władysław jako król Szwecji dążyć do odzyskania tronu ojca, Zygmunt III pozostawił Polskę osłabioną, wyniszczoną wojnami. Ale Zygmunt III Waza podjął również decyzję, która na trwałe wpisała się w historię Polski – w 1596 roku przeniósł stolicę kraju z Krakowa do Warszawy. A przypomina nam o tym kolumna z postacią króla na placu Zanikowym wzniesiona przez jego syna. Elekcja 1632 roku przebiegała wyjątkowo sprawnie i zgodnie. W listopadzie szlachta jednomyślnie wybrała na króla księcia Władysława. Władysław IV nie ukrywał, że byłby szczęśliwszy, zasiadając na tronie szwedzkim, lecz o tym mógł tylko marzyć. Musiał zadowolić się jedynie przekazaną mu przez ojca koroną zamorskiego królestwa. Po śmierci Zygmunta III krakowianie zastanawiali się, czy nowy król powróci na stale z dworem do Krakowa, czy też siedzibą jego będzie Warszawa. Żałowali, że ich miasto straciło na znaczeniu, że nie widzą już tak często orszaku królewskiego, wielkich zjazdów panów z całej Polski i z zagranicy. Pozostał wprawdzie Kraków miastem koronacyjnym, ale taka uroczystość odbywała się raz na wiele lat. Król Władysław złamał tę tradycję, gdy w 1637 roku ożenił się z księżniczką austriacką Cecylią Renatą, W Krakowie miały się odbywać nie tylko koronacje królów, ale również małżonek królewskich. Tymczasem Cecylia Renata została ukoronowana w warszawskiej katedrze Świętego Jana. Przeciwko temu zaprotestowała zebrana na sejmie szlachta i uchwaliła prawo potwierdzające zwyczaj odbywania wszystkich koronacji w Krakowie. W tych czasach w Warszawie wznoszono wiele pałaców. Budowali je na swoje rezydencje magnaci, którzy chcieli dorównać królowi – Kazanowscy Ostrogscy Sapiehowie, Ossolińscy. Kiedy zjeżdżali z orszakiem do stolicy na posiedzenia senatu, zamieszkiwali we własnych pałacach, a często w nich spędzali zimę, W mieście budowano wówczas wodociągi, utwardzano kamieniami główne drogi. Powstawały nowe zajazdy, gospody, kramy, W 1644 roku na polecenie króla Władysława wzniesiono prawie trzydziestometrowej wysokości kolumnę Zygmunta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>