Wielka rodzina Słowian

Polska ma już ponad tysiąc lat, W 1966 roku w naszym kraju uroczyście święciliśmy Tysiąclecie Państwa Polskiego. Dlaczego właśnie wtedy? Czy równo tysiąc lat wcześniej ktoś zorganizował państwo polskie? Nie. Rok 966 zapisał się w naszych dziejach przyjęciem chrztu przez pierwszego władcę historycznego Mieszka L Ale właśnie! Władca historyczny. Władca państwa! To znaczy, że państwo już wcześniej musiało istnieć. Tak, jesteśmy tego pewni, chociaż nie znamy dokładnie wcześniejszych dziejów Polski. Polacy należą do wielkiej rodziny narodów zwanej Słowianami. Kilkanaście stuleci przed przyjęciem przez nasz kraj chrztu Słowianie zamieszkiwali Europę od Odry po Dniepr. Kiedy sąsiednie ludy wędrowały w poszukiwaniu nowych miejsc do osiedlania się i zakładania państw, również Słowianie w tym samym celu wyruszali na pobliskie ziemie. Ostatecznie, po tych wyprawach, obszar zajmowany przez Słowian znacznie się powiększył. Ich siedziby na zachodzie sięgały do Łaby, a na południu aż do granic Półwyspu Bałkańskiego. Zamieszkiwanie tak rozległych przestrzeni przez tę samą rodzinę ludów przyczyniło się z czasem do powstania różnic w zwyczajach, w mowie i w sposobach gospodarowania między mieszkańcami Południa i Północy, Wschodu i Zachodu. Na podstawie tych różnic dzielimy Słowian na: wschodnich, zachodnich i południowych. Wśród Słowian zachodnich można wyróżnić między innymi plemiona polskie zamieszkujące ziemie między Odrą a Bugiem, Morzem Bałtyckim a Karpatami. Zanim powstało państwo polskie, nasi przodkowie żyli we wspólnotach plemiennych. Plemię składało się z rodów mających wspólnego przodka, o którym wiedziano bardzo mało, ale opowiadano o nim legendy, z szacunkiem wymawiając jego imię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>