Wielki król

Polska Kazimierza Wielkiego dorównywała w wielu dziedzinach Europie Zachodniej, skąd czerpała wzory, rozwijała je i wzbogacała, Rosło uznanie dla naszego króla i kraju, W całej Europie zasłynął Kraków jako miasto bogate i gościnne. W 1363 roku zgromadził on znakomitych gości przybyłych na ślub cesarza z wnuczką Kazimierza, Elżbietą, córką Elżbiety i księcia Pomorza Zachodniego – Bogusława V. Młodziutką szesnastoletnią księżniczkę wydano za cesarza Karola IV Luksemburczyka, będącego jednocześnie królem Czech. Ale największy rozgłos w Europie zdobył sobie zjazd monarchów w Krakowie w następnym roku, W celu porozumienia się w różnych sprawach politycznych przyjechali wówczas do Krakowa zaproszeni przez Kazimierza: cesarz Karol IV, król Węgier Ludwik – siostrzeniec Kazimierza Wielkiego, król Danii -Waldemar, król Cypru – Piotr i inni książęta, a wśród nich zięć Kazimierza – Bogusław V z synkiem Kazkiem, książę Bolko Świdnicki, jedyny spośród Piastów, który nie uznawał nad sobą władzy cesarza, i książę Mazowsza – Ziemowit III. Monarchowie nie tylko rozmawiali o polityce, uważnie wysłuchiwali próśb króla dalekiego Cypru, który poszukiwał pomocy dla swojego kraju zagrożonego przez Turków, ale uczestniczyli w ucztach, brali udział w polowaniach w podkrakowskich lasach i oglądali turnieje rycerskie. Wiemy, komu nasz kraj w największym stopniu zawdzięczał swój rozwój – królowi Kazimierzowi. Sprawiedliwie potomni nadali mu zaszczytny przydomek Wielki. Kazimierz Wielki nazywany był czasem przez szlachtę królem chłopów. Możni niechętnie patrzyli na poczynania władcy, który rozmawiał z wieśniakami, słuchał ich skarg na panów, a nawet dostarczał zboża ze swoich spichrzów, jeśli mieszkańców jakiejś okolicy dotknęła bieda z powodu nieurodzaju lub zarazy Długo, długo po śmierci Kazimierza chłopi polscy wspominali dobrego króla, dodając nawet opowiastki, nie zawsze prawdziwe, o jego spotkaniach z ludem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>