Wojna o koronę

Radość z powodu pomyślnie zakończonej elekcji trwała krótko, gdyż trzy dni później niezadowoleni Zborowscy z całym swym stronnictwem wybrali na króla Maksymiliana Habsburga. Cóż z tego, że był to czyn bezprawny, skoro buntownicy mieli wojsko. Na początku października przybył do Gdańska Zygmunt Waza. Rozpoczął się wyścig do Krakowa – miejsca koronacji królów polskich. Od południowego zachodu zbliżał się do stolicy Maksymilian, któremu towarzyszyły własne wojska oraz orszak przychylnych mu magnatów polskich. Kto zajmie Kraków, kto dotrze do skarbca koronnego i wydobędzie stamtąd klejnoty królewskie, ten zwycięży w walce o tron, Rozumiał to dobrze hetman Zamoyski i dlatego poprowadził swoje wojsko do stolicy, Przybył w porę, przeciwnicy byli jeszcze daleko, Hetman przygotował miasto do odparcia ewentualnego szturmu: zwiększył załogę, ustawił działa na murach, kazał zaopatrzyć magazyny w broń, proch i żywność. Dowództwo powierzył Zamoyski wojewodzie Andrzejowi Tęczyńskiemu, a sam stanął na czele wojsk, które pomaszerowały na spotkanie z oddziałami przeciwnika, aby je rozbić, zanim dotrą do Krakowa, i utorować drogę królewiczowi Zygmuntowi. Pierwsza potyczka w tej bratobójczej wojnie rozegrała się Wiślicy. Siły Zborowskich przychylnych Maksymilianowi zostały rozbite, ale wojna dopiero się rozpoczynała. Podczas gdy w Krakowie kończono przygotowania do godnego przyjęcia Zygmunta Wazy, a przeważająca część miast i miasteczek z ufnością witała orszak elekta, przysięgając mu wierność, we wsi Mogiła pod Krakowem zwolennicy Niemca przekazywali władzę swemu wybrańcowi, Po kilku niewielkich potyczkach z siłami hetmana wojska przeciwników dotarły pod Kraków. Najpierw wezwano obrońców do poddania się, a gdy ci stanowczo odmówili, rozpoczął się szturm. Miasto mężnie znosiło oblężenie, a armia Maksymiliana ponosiła duże straty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>