Zakon krzyżacki u granic Polski

Po niespodziewanej śmierci księcia w kraju rozgorzała wojna między pretendentami do tronu krakowskiego. Książęta, walcząc o dzielnicę senioralną, zapomnieli o Pomorzu Gdańskim, które żyło własnym życiem, oderwane od reszty kraju. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego utraciła jeszcze inne terytoria, takie jak Pomorze Zachodnie, ziemia lubuska, a nawet ziemie położone w centrum dzisiejszej Polski. Wiele nieszczęśliwych zdarzeń ma związek z pobytem w naszym kraju zakonu krzyżackiego. Skąd i dlaczego przybyli oni do Polski? Krzyżacy to rycerze Zakonu Szpitala Najświętszej Mani Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Powstał :n w 1190 roku w Palestynie. Jego zadaniem była obrona pielgrzymów chrześcijańskich, którzy przybywali do miejsc świętych związanych z życiem : śmiercią Jezusa, przed niewiernymi (tak nazywano wyznawców religii mahometańskiej). Różnił się od innych zakonów tym, ze mnisi byli rycerzami : ślubowali walkę z niewiernymi. Nazywano ich Krzyżakami, gdyż nosili białe płaszcze z czarnymi krzyżami. Na początku XIII wieku rycerze tego zakonu przybyli do Europy i znaleźli gościnę w Wenecji, Później zostali zaproszeni na Węgry, aby bronić :ego państwa przed pogańskimi Połowcami. Król węgierski przejrzał plany rycerzy zakonnych, którzy chcieli na jego ziemi utworzyć własne państwo. Natychmiast usunął Krzyżaków, a wówczas (w 1226 roku) zaprosił ich do Polski Konrad Mazowiecki. Konrad był bratem Leszka Białego i gdy ten rządził w Krakowie, on władał Mazowszem, Marzył, ze kiedyś i on zasiądzie na tronie krakowskim. Wspominaliśmy już wcześniej o ludach sąsiadujących z Mazowszem. Byli to Prusowie zamieszkujący tereny na północ od Mazowsza, aż po Morze Bałtyckie. Plemiona pruskie nie utworzyły nigdy jednego państwa. Już Bolesław Chrobry podjął próbę nawrócenia ich na wiarę chrześcijańską. Prusowie nie chcieli przyjąć nowej religii, chociaż wyprawiano do nich misje organizowane przez władców polskich na polecenie papieża. Wybierali sobie wodzów tylko na wyprawy wojenne. Owe wyprawy po łupy często kierowano na Mazowsze. Dokuczliwe pustoszenie pogranicza boleśnie odczuwała tamtejsza ludność, a Konrad, zajęty innymi sprawami, nie miał dość czasu ani rycerstwa, aby się temu przeciwstawić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>