Zakon przed sądem

Po uzyskaniu godności monarchy Władysław Łokietek zajął się przede wszystkim sprawą utraconego Pomorza Gdańskiego, Doceniając potęgę zakonu i znając słabość własnego kraju, me mógł sobie pozwolić na zbrojne rozwiązywanie sporów. Król Władysław złożył więc skargę do papieża, który powołał sąd pod przewodnictwem arcybiskupa Janisława, Już w trzy miesiące po koronacji króla rozpoczął się polsko-krzyżacki proces w Inowrocławiu, Na początku 1321 roku wydano wyrok: zakon miał zwrócić Polsce Pomorze, a za bezprawne zajęcie i przetrzymywanie dzielnicy zapłacić wysokie odszkodowanie. Orzeczenie to było wielkim sukcesem politycznym Polski, mimo że zakon wcale się nie zastosował do postanowienia sądu papieskiego. Król najchętniej rozprawiłby się z grabieżcami, chociaż byli to zakonnicy, ale jeszcze nie dysponował odpowiednimi siłami. W Polsce brakowało pieniędzy na wyposażenie wojska w zbroje, które dorównywałyby krzyżackim, Oprócz sprawy Pomorza miał Łokietek jeszcze inne powody do gniewu na Krzyżaków, Państwo zakonne stale zagrażało Polsce. Prawie co roku rycerstwo krzyżackie urządzało tak zwane rejsy na polskie ziemie pograniczne. Były to krwawe wyprawy łupieskie, podejmowane zwykle w okresie jesiennym, gdy w zagrodach chłopskich i w majątkach możnych zgromadzono zapasy płodów rolnych, Po przekroczeniu granicy Krzyżacy dzielili się na małe grupki, które pustoszyły okolice. Grabili wszystko, co zdołali załadować na konie i wozy, zabierali zwierzęta domowe. Uprowadzali także ludzi w niewolę, Tych, którzy próbowali stawiać im opór, zabijali, a ich domostwa palili. Jeszcze śmielsze i bardziej okrutne wyprawy urządzali Krzyżacy na ziemie litewskie. Usprawiedliwiali je nawracaniem pogańskich Litwinów na wiarę chrześcijańską. Odbywało się to za pomocą ognia i miecza. Jednocześnie zakon zagarniał pograniczne ziemie pogan. Władysław Łokietek znal sytuację na granicy litewsko-krzyżackiej i pojął, ze jedynie połączenie sił Polski i Litwy mogłoby odstraszyć zakon. Zawarł więc sojusz z księciem Giedyminem, a na dowód przymierza ożenił swego syna Kazimierza z Aldoną, córką Giedymina. Poszukiwanie sojusznika przeciwko Krzyżakom było koniecznością, gdyż zakon zawarł przymierze z wrogiem Polski, królem Czech Janem Luksemburskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>