Założenie uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku

Mądry i pracowity król pragnął mieć w kraju ludzi wykształconych, biegłych w prawie urzędników, dobrych lekarzy i nauczycieli. Polacy mogli się kształcić jedynie w zagranicznych szkołach zwanych uniwersytetami. Kazimierz postanowił mieć własny uniwersytet w Krakowie, Zgodę papieża na jego założenie uzyskał w 1364 roku. Początkowo zamierzał zbudować wspaniały gmach, już nawet rozpoczęto kładzenie fundamentów, ale nie wiadomo dlaczego prace przeciągały się, a później je przerwano. W końcu król wykupił w mieście kilka budynków dla przyszłej uczelni, a na jej utrzymanie przeznaczył dochody uzyskiwane z żup solnych. Jesienią zakończone zostały przygotowania do otwarcia pierwszej polskiej wyższej uczelni – Akademii Krakowskiej. 19 października 1364 roku w wielkiej sali na Wawelu nastąpiła uroczysta chwila ogłoszenia woli królewskiej, Kazimierz Wielki zasiadł na tronie, obok niego zajął miejsce najwyższy urzędnik królestwa, mający pieczę nad kancelarią – kanclerz Jan Suchywilk. Przybyli także najwyżsi dostojnicy Kościoła, panowie małopolscy, uczeni, urzędnicy znakomici mieszkańcy Krakowa, a wśród nich żupnik i doradca królewski Mikołaj Wierzynek, Kanclerz rozpoczął czytanie dokumentu oznajmiającego wolę króla: „Ożywiony pragnieniem gorącym, aby jak najwięcej pożytku i szczęścia ludzkiego przysporzyć, i wierząc, ze wielkie korzyści dla naszych poddanych świeckich i duchownych to przyniesie, postanowiliśmy w naszym mieście Krakowie wskazać i wybrać odpowiednie miejsce, gdzie by od dnia dzisiejszego i na zawsze w późne wieki mogło istnieć studium powszechne, obejmujące wszystkie dozwolone wydziały”. Kanclerz czytał powoli, podnosząc od czasu do czasu wzrok znad pergaminu, jakby chciał zwrócić uwagę słuchaczy na najważniejsze słowa królewskie, które wyrecytował głośniej, dobitniej: „Oby studium to stało się perłą nauki i wiedzy potężnej, aby wydawało męze dojrzałością rady znakomite, świetnościami wszystkich cnót zdobne, w różnych wiedzy ludzkiej gałęziach biegłe. Oby tam wytrysło niewysychające źródło nauki, z którego by czerpali wszyscy wiedzy wyższej żądni”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>