Zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią w 972 roku

Okazało się jednak, że poprawne na ogół stosunki Mieszka z cesarstwem nie zapobiegły walkom polsko-niemieckim. Latem 972 roku, kiedy cesarz niemiecki Otto I przebywał we Włoszech, władca pogranicznego księstwa niemieckiego – Marchii Wschodniej – margrabia Hodo samowolnie wyruszył na wyprawę wojenną przeciwko Polsce. Na czele licznego rycerstwa zbliżył się do granicy. Zaniepokojony poczynaniami przeciwnika Mieszko pospiesznie zebrał drużynę i wraz z bratem Czciborem pomaszerowali bronić swych ziem. Do bitwy doszło 24 czerwca pod miejscowością Cydzyna (albo Cedynia) położoną nad Odrą na północ od ujścia Warty, Głównymi siłami polskimi dowodził Mieszko, a wojskami odwodowymi – Czcibor, O zwycięstwie strony polskiej zadecydowało uderzenie Czcibora przeprowadzone w kulminacyjnym momencie boju. Margrabia Hodo ledwie zdołał ujść z życiem, Byia to pierwsza polska bitwa, której przebieg jest dobrze znany dzięki zachowanym źródłom historycznym. Wiadomości o starciu polsko-niemieckim dotarły do cesarza przebywającego we Włoszech. Pewnie Hodo zdobyłby się na nową wyprawę przeciwko Mieszkowi, ale cesarz przysłał posłów z żądaniem, „[…] aby pod rygorem utraty jego laski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę”, Mieszko musiał uznać prawo cesarza do rozsądzenia konfliktu, bo przecież uważany był za jego przyjaciela, a ponadto cesarz z upoważnię-nią papieża miał zwierzchnictwo nad władcami chrześcijańskich. Wiosną 973 roku cesarz Otto I ogłosił swoje postanowienie. Mieszkowi i Hodonowi nakazał utrzymać pokój. Aby jednak mieć pewność, że Mieszko nie złamie słowa, zażądał od niego przysłania do Niemiec syna Bolesława (późniejszy król Bolesław Chrobry) jako zakładnika. Jedenastoletni Bolesław przebywał na dworze cesarskim około roku. Wrócił po śmierci Ottona I, kiedy w Niemczech doszło do zamieszek spowodowanych walką książąt o tron. Te konflikty oraz rywalizacja polsko-niemiecka o panowanie nad Pomorzem Zachodnim zrodziły nieprzyjazne stosunki między obydwoma państwami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>