Zygmunt syn Zygmunta

Zygmunt August byt jedynym synem Bony i Zygmunta Starego i najbardziej kochanym spośród dzieci królewskich (para monarsza miała również cztery córki). Urodził się w 1520 roku, kiedy król prowadził wojnę z zakonem. Szczęśliwy ojciec przebywał w Toruniu, gdy otrzymał radosną wiadomość. Natychmiast napisał do małżonki. Matka bardziej niż ojciec pragnęła zapewnić synowi tron polski, a ponieważ zawsze szlachta wypierała sobie tego z Jagiellonów, który zasiadał na wielkoksiążęcym tronie litewskim, królowa przede wszystkim walczyła o przychylność panów litewskich. Już jako dziewięcioletni chłopiec Zygmunt August został uznany wielkim księciem Litwy. Kilka miesięcy później na sejmie w Piotrkowie wybrano księcia na króla Polski, Stało się to za życia ojca. Ceremonia koronacyjna odbyła się w Krakowie. Był to wielki sukces polityczny Bony, ale tez natychmiast potępili ją przeciwnicy, gdyż postąpiła wbrew polskim prawom. Król musiał złożyć szlachcie uroczyste przyrzeczenie w imieniu swoich następców, iż nigdy nie powtórzy się taka sytuacja. Konflikt jakoś zażegnano i Polska miała jednocześnie dwóch królów, i to dwóch Zygmuntów. By ich odróżnić, Zygmunta I nazywano odtąd Starym. Zygmunt Stary zmarł w 1548 roku, osiemnaście lat po koronacji syna. Panował czterdzieści dwa lata, żył lat osiemdziesiąt jeden. Na rok przed śmiercią ojca młody, a już owdowiały król Zygmunt August ożenił się drugi raz. Ślub odbył się potajemnie, na Litwie, w obecności tylko kilku wtajemniczonych osób. Wybranką króla była Barbara Radziwiłłówna z rodu wielkich magnatów litewskich. A dlaczegóż to tak skrycie odprawiono ceremonię, która zwykle na dworach monarszych gromadziła setki dostojnych gości i trwała przez kilka dni? Małżeństwa monarchów były najczęściej uroczystościami politycznymi, państwowymi, a nie tylko rodzinnymi. Ślub króla wiązano prawie zawsze z jakimiś sojuszami politycznymi, planami dotyczącymi jednej lub drugiej strony. Dlatego swatami zajmowali się dostojnicy państwowi. Należało wysłuchać rady sejmu, rozważyć wszystkie następstwa królewskiego ożenku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>